Organisation

​Hovedbestyrelsen er dbio's øverste ledelse i perioden mellem kongresserne. Den består af 17 medlemmer og har ca. 4-5 dobbeltmøder om året.

Imellem hovedbestyrelsesmøderne varetages den daglige politiske ledelse af dbio af et forretningsudvalg bestående af dbio's formand samt 1. og 2. næstformand. Forretningsudvalgsmedlemmerne fungerer som fuldtidsfrikøbte politikere i sekretariatet.

org_diagram_ny.jpg
Kongressen afholdes hvert 3. år - næste gang i 2021. Kongressen er dbio's øverste myndighed. Her fastlægges de overordnede principper for foreningens arbejde.

Danske Bioanalytikeres lokale interesser varetages endvidere af foreningens 5 regioner , der følger de offentlige regionsgrænser.
 
Ved direkte valg og på regionsgeneralforsamlinger i kongresår vælges regionsformænd, hovedbestyrelsesmedlemmer og supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, der sammen varetager medlemmernes lokale interesser. Endvidere vælges delegerede til dbio's kongres.
 
Bioanalytikernes interesser varetages på den enkelte arbejdsplads af tillidsrepræsentanter, der vælges af og blandt dbio's medlemmer på arbejdspladsen.
 
Sekretariatet er beliggende Peter Bangs Vej 7A, 3. sal, 2000 Frederiksberg.,  og har 24 medarbejdere.
​​​​​​​

LinkedIn Email Twitter