Proces Fremtidens repræsentanter

Arbejdet med Fremtidens repræsentanter på kongressen startede efter oplæg af Søren Viemose om fremtidens repræsentantrolle.

Som delegeret blev man på forhånd placeret i én af de 13 grupper. Hver gruppe arbejdede med en case og tre spørgsmål.
 
Processen var opdelt i tre trin. Første trin var selve gruppearbejdet, som varede ca. 1 timer og 15 minutter. Her diskuterede grupperne casen og besvarede de tre spørgsmål. Gruppen skulle også skrive svarene i talebobler på opstillede papfigurer.
 
Efterfølgende kunne man gå rundt og se de andre gruppers svar, og til sidst blev nogle af deltagerne kort interviewet om dagens arbejde og resultaterne.
 
Klik herunder for at se resultaterne fra processen.
 
Hvem repræsenterer 

en TR/AMiR?Er TR-AMiR ledelsens medspiller eller modspiller?Hvilke kvalifikationer skal fremtidens 

TR/AMiR/FTR have?Hvordan kan TR/AMiR bidrage til, at 

medlemmerne oplever, at de får noget for kontingentet?Repræsentantarbejdet er attraktivt – hvordan 

viser vi det?Hvordan kan Danske Bioanalytikere 

passe på sine repræsentanter?Repræsentanternes 

rolle som igangsætter og rammesætter af fagets og professionens udviklingRepræsentanternes rolle som igangsætter og rammesætter af etisk refleksion og dialogRepræsentanten som forandringsagentYtringsfrihedArgumentation (– hvordan får jeg gennemslagskraft? /sælgerrollen)Den ideelle TR og AMiR for kollegerneDen professionelle TR/AMiR

​13 cases 

1. Tema/emne:

Hvem repræsenterer en TR/AMiR?

- Danske Bioanalytikere?

- Kollegerne/medlemmerne?

- Begge?

Case: Hvem repræsenterer TR/AMiR?

 Svarark: Svarark case 1.pdf

 

2. Tema/emne:

Er TR/AMiR ledelsens

- Medspiller?

- Modspiller?

- Begge dele?

Case: TR/AMiR og samarbejde med ledelsen

Svarark: Svarark case 2.pdf

 

3. tema/emne

Hvilke kvalifikationer skal fremtidens TR/AMiR/FTR have inden for

- Viden

- Redskaber og værktøjer

- Personlige egenskaber

Case: Fremtidens TR og AMiRs kvalifikationer

Svarark: Svarark case 3.pdfSvarark case 3.pdf

 

4. tema/emne

Hvordan kan TR/AMiR bidrage til, at medlemmerne oplever, at de får noget for kontingentet?

Case: Medlemmernes oplevelse af at få noget for kontingentet. TR og AMiRs rolle.

Svarark: Svarark case 4.pdfSvarark case 4.pdf

 

5. tema/emne

Repræsentantarbejdet er attraktivt – hvordan viser vi det?

Case: Det attraktive repræsentantarbejde – hvordan synliggør vi det?

Svarark: Svarark case 5.pdfSvarark case 5.pdf

 

6. tema/emne

Hvordan kan Danske Bioanalytikere passe på sine repræsentanter?

- Repræsentanternes robusthed

- Sparring

- Hjælp og støtte

Case: Hvordan kan dbio passe på sine repræsentanter? Og repræsentanterne på sig selv?

Svarark: Svarark case 6.pdfSvarark case 6.pdf

 

7. tema/emne

Repræsentanternes rolle som igangsætter og rammesætter af fagets og professionens udvikling

Case: TR og AMiRs rolle i professionsudvikling på arbejdspladsen

Svarark: Svarark case 7.pdfSvarark case 7.pdf

 

8. tema/emne

Repræsentanternes rolle som igangsætter og rammesætter af etisk refleksion og dialog

Case: TR og AMiRs rolle i forbindelse med etik på arbejdspladsen

Svarark: Svarark case 8.pdfSvarark case 8.pdf

 

9. tema/emne

Repræsentanten som forandringsagent

Case: TR og AMiR som forandringsagent

Svarark: Mangler

 

10. tema/emne

Ytringsfrihed

Case: Hvornår må man ytre sig om arbejdspladsen?

Svarark: Svarark case 10.pdfSvarark case 10.pdf

 

11. tema/emne

Argumentation (– hvordan får jeg gennemslagskraft? /sælgerrollen)

Case: Hvordan argumenterer man som TR eller AMiR over for ledelse, kolleger og omverden?

Svarark: Svarark case 11.pdfSvarark case 11.pdf

 

12. tema/emne

Den ideelle TR og AMiR for kollegerne

Case: Den ideelle TR/AMiR

Svarark: Svarark case 12.pdfSvarark case 12.pdf

 

13. tema/emne

Den professionelle TR/AMiR

Case: Professionalisering af TR- og AMiR-rollen 

Svarark: Svarark case 13.pdfSvarark case 13.pdf

LinkedIn Email Twitter