8.10 Bioanalytikernes professionsidentitet --- Vedtaget

Vedtaget.

Forslag 

Pædagogisk Udviklingsgruppe foreslår, at arbejdet omkring bioanalytikeres professionsidentitet, kernefaglighed og etiske referencer genoptages.
 

Bemærkninger

Det foreslås, at Danske Bioanalytikere i den kommende kongresperiode afsætter midler til genoptagelse af arbejdet omkring bioanalytikeres professionsidentitet, kernefaglighed og etiske referencer.
 

Begrundelse

Vi vurderer at ovenstående vil betyde, at konteksten for sundhedsfaglig professionsbacheloruddannelse er ændret/vil ændre sig markant i de kommende år. Dette betyder en ændring af professionsidentiteten for nyuddannede-, samt fremtidens bioanalytikere.
 
De kommende generationer af bioanalytikere på laboratorierne adskiller sig markant fra ældre generationer og vi har derfor brug for en helt ny bioanalytikerprofil til branding af vores fag.
 
De studerende er i dag er langt mere fortrolig med teknologi, og søger ofte anderledes udfordringer og end vi hidtil har været vant til.
 

Tendenserne har flere udfordringer:

  • Hvordan sikrer vi, at der er plads til udfordringssøgende og fleksibilitetskrævende bioanalytikere?
  • Hvordan sikrer vi, at bioanalytikere der læser videre, ikke uddanner sig væk fra faget?
  • Kan vi som organisation skabe nye arbejdsfunktioner, hvor en videreuddannet bioanalytiker naturligt kan videreudvikle bioanalytikerfaget?
  • Hvorledes fastholder vi bioanalytikerne på de kliniske arbejdspladser?
 
Udviklingen af nye sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser er i gang. dbio deltager aktivt i processen i flere kontekster, og har selv nedsat en ad hoc gruppe, der skal kortlægge kompetencebehovet for bioanalytikere i 2025.
 
Uddannelses- og forskningsministeriet har udsendt rapporten ”Uddannelsesfremsyn” og sundhedskartellet rapporten ”Kompleks fremtid og refleksive sundhedsprofessionelle”. Begge rapporter peger i retning af lang mere tværfaglighed i sundhedsvæsenet end tidligere, hvilket harmonerer fint med dbio’s projekt omhandlende ”Diagnostisk Samarbejdspartner”.

I Sundhedskartellets rapport opsummeres som følgende:
  • Arbejdsopgavernes kompleksitet og sammensathed øges
  • Uddannelserne må i øget omfang fokusere på en stadig bredere vifte af videns grundlag
  • Sundhedssystemet præges at stadig nye former for tjenester med stadig nye koblinger af arbejdsopgaver og indsatser – indenfor og på tværs af institutionelle og virtuelle rammer og med øget inddragelse af borgernes eget hjem som arena for sundhedsaktivitet.
 

Forslagsstiller(e)

Bettina Friis Olsen på vegne af Pædagogisk udviklingsgruppe.

HB’s bemærkninger

Hovedbestyrelsen støtter forslaget. Arbejdet omkring bioanalytikernes professionsidentitet bruges bredt i dbios hverdag. Det er vigtigt, at der følges op på de data, der ligger til grund for arbejdet.

 
LinkedIn Email Twitter