8.9.1.1 Ændringsforslag til ændringsforslag 8.9 forslag om udviklingsgruppe i etik (henstilling) --- Vedtaget

Vedtaget.

​Forslag

Vi forslår, at Hovedbestyrelsen på deres førstkommende møde drøfter etikkens fortsatte indplacering i dbio’s arbejde og efterfølgende nedsætter et udvalg til at arbejde med etik.

Begrundelse

Etik er en grundsten i bioanalytikerprofessionen, og der er fortsat brug for at arbejde med både hverdagens etik og større etiske temaer som følge af fagets og sundhedsvæsenets udvikling.
Vi ønsker fortsat at tydeligøre at etik er en prioritet både for HB og dbio.

Forslagsstiller(e)

Anders Poulsen og  Jonas Dahl fra dbio-Midtjylland og Betina Olsen på vegne af Fagetik Nævn 

LinkedIn Email Twitter