8.9.1 Ændringsforslag til forslag 8.9 om udviklingsgruppe i etik (henstilling) --- Trukket

Trukket.

​Forslag

Vi forslår, at Hovedbestyrelsen i den kommende kongresperiode fortsætter arbejdet med etiske problemstillinger og i den forbindelse overvejer grundigt hvordan det skal organiseres. 
Skal det være et udvalg under HB, evt en udviklingsgruppe, eller en helt anden arbejdsform.

Vi ønsker at HB overvejer hvordan HB og dbio vil arbejde med etik og udfra dette finder den bedste arbejdsform / organisering.

Bemærkninger

Forslagsstiller ønsker at forslaget bortfalder såfremt forslaget om nedlæggelse af Fagetisk Nævn ikke vedtages.

Begrundelse

Etik er en grundsten i bioanalytikerprofessionen, og der er fortsat brug for at arbejde med både hverdagens etik og større etiske temaer som følge af fagets og sundhedsvæsenets udvikling.

Vi ønsker fortsat at tydeligøre at etik er en prioritet både for HB og dbio.
 

Forslagsstiller(e)

Anders Poulsen og Jonas Dahl, dbio-Midtjylland


 

LinkedIn Email Twitter