8.9 Udviklingsgruppe i etik (henstilling) --- Trukket

Trukket.

Forslag

Vi forslår, at Hovedbestyrelsen i den kommende kongresperiode nedsætter en udviklingsgruppe i etik.

Bemærkninger

Forslagsstiller ønsker at forslaget bortfalder såfremt forslaget om nedlæggelse af Fagetisk Nævn ikke vedtages.

Begrundelse

Etik er en grundsten i bioanalytikerprofessionen, og der er fortsat brug for at arbejde med både hverdagens etik og større etiske temaer som følge af fagets og sundhedsvæsenets udvikling.
 
En udviklingsgruppe i etik kan rådgive medlemmer, Hovedbestyrelsen og dbio sekretariatet om etiske problemstillinger, og den kan arbejde for at integrere etik i dbio’s forskellige aktiviteter.
 
Derudover kan gruppen tage initiativ til, at der udvikles kurser, dialogfora, materialer o.l., som kan understøtte bioanalytikernes etiske refleksion og praksis.
 
Udviklingsgruppen i etik skal følge retningslinjerne for faglige udviklingsgrupper i dbio.
 

Forslagsstiller 

Bettina Friis Olsen på vegne af Fagetisk Nævn.
 

HB’s bemærkninger 

Hovedbestyrelsen støtter forslaget, idet det er vigtigt, at der fortsat er fokus på etik i dbio.

 


LinkedIn Email Twitter