8.8 Medlemsfordele synliggøres --- Vedtaget

Vedtaget.

Forslag

Danske Bioanalytikere har indgået flere aftaler til fordel for medlemmerne. Disse aftaler ønsker vi bliver bedre kendt af alle medlemmer.

Begrundelse

En faglig organisation har selvfølgelig alle aspekter af arbejdsvilkår som kerneopgave, men samtidigt giver det god mening, at organisationen indgår kollektive aftaler, der giver medlemmerne muligheder for at opnå fordele.
 
Rundt på arbejdspladserne opleves det, at medlemmerne ikke er bekendte med disse muligheder og dermed ikke bruger dem. Derfor ønskes en balanceret synliggørelse af disse medlemsfordele – (”balanceret”, medlemmerne må ikke blive ”spammet”).
 

Forslagsstiller(e) 

Regionsbestyrelsen dbio-Midtjylland.
 

HB’s bemærkninger

HB’s bemærkninger Hovedbestyrelsen støtter forslaget, idet alle medlemmer bør kende dbios kontante medlemsfordele.
LinkedIn Email Twitter