8.7.1 Ændringsforslag til forslag 8.7 Oprettelse af pulje til erfarne fælles- og tillidsrepræsentanter --- Nedstemt

Nedstemt.

​Forslag

dbio opretter en pulje, hvor erfarne repræsentanter kan søge om midler til hel eller delvis dækning af diplomkurser eller anden relevant efter-videreuddannelse. Størrelsen af puljen indstilles til gennemsnitligt 80.000 kr./år i kongresperioden.
 
Puljen administreres af dbio’s forretningsudvalg i samarbejde med regionsformændene, efter at hovedbestyrelsen har udarbejdet retningslinjer for ansøgning til puljen.
 
Den kommende kongresperiode indstilles til forsøgsperiode, hvor uddannelsen finansieres af garantifonden, herefter skal puljen evalueres og hvis det fremadrettet skal været et tilbud til repræsentanterne skal det finansieres af driftsmidler.
 

Begrundelse

​Rollen som repræsentant har ændret sig markant over tid. De deltager sammen med ledelserne i forskellige sammenhænge f.eks. i MED systemet, budget- og personalepolitiske udvalg.

Repræsentanterne har brug for at give kvalificerede med- og modspil til strategiske overvejelser på flere niveauer og Danske Bioanalytikere har brug for, at repræsentanterne er veluddannede og kan indgå kvalificeret i de krævende opgaver og samtidigt være med til at realisere dbio’s politikker.
 
Et eksempel på et kompetencegivende diplomkursus rettet mod organisations- og tillidsrepræsentanter, er FTF’s diplomuddannelse i ledelse (60 ECTS point) pris pt. 11.600 kr. pr. modul
 

Forslagsstiller(e)

Nina Ilsøe, dbio-Hovedstaden

LinkedIn Email Twitter