8.6 Evaluering og udvikling af repræsentantuddannelserne --- Vedtaget

Vedtaget med 108 stemmer for, 0 stemmer imod og 0 stemmer hverken for eller imod.

Forslag

Evaluering og udvikling af repræsentantuddannelserne, AMIR, TR, TR suppleanter og FTR i forhold til opbygning, indhold og fysiske placering.
 
Det indstilles, at hovedbestyrelsen ser på mulige ændringer, der f.eks. på FTR-området kunne være: Nuværende uddannelse af FTR erstattes af:
 
 • Pulje med midler til diplomuddannelse, som kan søges af FTR
 • Fælles uddannelse + netværk  af alle FTR hvert andet år – evt. i samarbejde med andre organisationer.
 

Begrundelse

Danske Bioanalytikeres repræsentantuddannelser har efter den sidste revision fundet sin rytme og får gode evalueringer, hvilket er positivt.
 
Samtidigt efterlyser alle grupper af repræsentanterne en mere løbende udvikling af deres kompetencer, der sikrer, at de løbende kan ”matche” arbejdsgiver og tage bedst muligt hånd om dbios medlemmer, det er på den baggrund dbio-Midtjylland indstiller, at der sker en evaluering og udvikling af dbios tilbud til repræsentanterne.
 
Eksempler på input fra repræsentanterne:
  • ”bløde værdier” – ”rumme mennesker”
  • sygefravær/ bisidderrolle – i denne og andre sammenhænge
  • case-arbejde
  • økonomi og budgetter
  • personale jura
  • kommunikation (tidssvarende) - lobbyisme
  • hvordan give god sparring og konfliktløse – i kendte og ukendte situationer
  • arbejdstidsregler – ind hurtigt i uddannelsen, den første/ største forventning til TR 
  • fortsat fokus på rollefordeling, samarbejde mellem TR- AMIR.

 

Forslagsstiller(e)

Kirsten Strauss, Pia Schjerbeck og Regionsbestyrelsen i dbio-Midtjylland.

HB’s bemærkninger

Hovedbestyrelsen støtter forslaget og bemærker, at det falder godt i tråd med hovedbestyrelsens eget forslag om Fremtidens repræsentanter.

 

 


LinkedIn Email Twitter