8.4 Fremtidens bioanalytiker --- Vedtaget

Vedtaget.

Forslag

Hovedbestyrelsen skal arbejde for udviklingen af borgernær bioanalytiker og være med til at se nye muligheder i tredelingen mellem praktiserende læger, kommuner og regioner.
 
Ligeledes skal hovedbestyrelsen arbejde for, at bioanalytikere i større grad bliver ansat i forskningsrelaterede stillinger og gerne selvstændigt udøver forskning.
 

Begrundelse

Regionsbestyrelsen i dbio-Midtjylland er meget enige i og optaget af arbejdet med diagnostisk samarbejdspartner og borgernær bioanalytiker.
 
Derfor er det vigtigt, at disse tiltag kommer derud, hvor den enkelte bioanalytiker tager ansvar og ejerskab. Den del mangler fortsat og derfor skal hovedbestyrelsen fortsætte arbejdet med diagnostisk samarbejde og borgernær bioanalytiker.
 
Samtidigt skal hovedbestyrelsen følge den faglige og organisatoriske udvikling indenfor sundhedsområdet og opdage nye muligheder for bioanalytikerne.

Forslagsstiller(e)

Mette Thomsen,  dbio-Midtjylland

HB’s bemærkninger

Hovedbestyrelsen støtter forslaget og ønsker at fastholde fokus på Borgernær Bioanalytiker og forskning.

LinkedIn Email Twitter