8.3 Fokus på det psykiske arbejdsmiljø --- Vedtaget

Vedtaget.

Forslag

Regionsbestyrelsen i Midtjylland indstiller, at der i den kommende kongresperiode undersøges muligheden for et tiltag omkring støtte, hvor det regionalt er muligt, at få hjælp til medlemmer/grupper af medlemmer i svære situationer.

Begrundelse

Det er pt. et stort pres på det psykiske arbejdsmiljøet regionalt, bl.a. i forbindelse med de store besparelser der pågår og et antal længerevarende sygeforløb.
 
Både enkelte medlemmer samt grupper af medlemmer, kan have et stort behov for støtte til at komme igennem et svært forløb, som gruppe eller individuelt.
 
Denne støtte kunne være psykologhjælp, hjælp fra dbio i samarbejde med DSA, rejsende konsulenthjælp mm. Dette for at lave en tidlig indsats, stoppe sygemeldinger og gerne afkorte længden af disse.
 

Forslagsstiller(e)

Regionsbestyrelsen i dbio-Midtjylland

HB’s bemærkninger

HB støtter forslaget, og synes, at det er en god idé at undersøge mulighederne for at støtte medlemmerne bedst muligt i forhold til det psykiske arbejdsmiljø.

 

LinkedIn Email Twitter