8.2 Strategi om bioanalytikernes fremtidige opgaver --- Vedtaget

Vedtaget med 102 stemmer for, 6 stemmer imod og 2 stemmer hverken for eller imod.

Forslag 

Det foreslås, at dbio udarbejder en strategi omkring, hvilke opgaver bioanalytikerne skal varetage i fremtiden; herunder hvem, der skal varetage dem, hvis der ikke er tilstrækkeligt med bioanalytikere.
Strategien skal være baseret på en dialog på alle niveauer i organisationen.

Begrundelse

Alle prognoser viser, at der bliver mangel på os igen. Samtidig vil vi gerne udvide vores arbejdsområder. Vi vil gerne være diagnostiske samarbejdspartnere; vi søger fodfæste i kommunerne, og vi fastholder vores kernekompetencer omkring blodprøvetagning. På de biokemiske afdelinger er det vi sælger først, netop blodprøvetagningen.
 
Hvordan kan vi alt det, når vi ikke er mange nok? Hvem skal udføre arbejdet? Hvordan oplever vi, at vi har en autorisation til vores arbejde, mens vi arbejder sammen med – dygtige - kolleger uden autorisation? Der kan stilles endnu flere spørgsmål.
 
Det er langtfra nogen ny problematik. Der er også arbejde i gang. Men der kommer stadig ikke rigtig nogen konklusion. En konklusion skal måske være, at vi ikke kan finde ud af det?

Forslagsstiller(e)

Klara Jørgensen, dbio-Hovedstaden

HB’s bemærkninger

HB støtter forslaget, således at dbio kan støtte op om, at bioanalytikerne passer ind i fremtidens arbejdsmarked.

LinkedIn Email Twitter