8.15 Projektpulje til regionale projekter med landsdækkende perspektiv --- Vedtaget

Vedtaget.

Forslag

Regionsbestyrelsen i Midtjylland indstiller, at der oprettes en projektpulje til at yde økonomisk støtte til start/drift af regionale projekter, der kan have perspektiver for hele landet.
 
Regionsbestyrelserne kan indstille til puljen og hovedbestyrelsen beslutter om der skal tildeles midler. Regionsbestyrelsen kan igangsætte projekter og efterfølgende søge puljemidler.
 

Begrundelse

Bioanalytikerne bliver af og til presset på vores kompetence/ kerne- opgaver.

I den forbindelse er behov for, at der iværksættes tiltag for at argumentere for vores unikke kompetencer.
 
Disse udfordringer kommer som regel på regionalt plan, og vi ser ofte, at når det er forsøgt et sted, kommer det også i andre regioner.
 
Der er det oplagt at bruge de ting der er lavet i én region i de andre regioner også. Derfor mener vi, at der skal være en national pulje der kan hjælpe med at dække de udgifter regionen har haft til fx. journalisthjælp, eksperthjælp mm.
 

Forslagsstiller(e) 

Regionsbestyrelsen dbio-Midtjylland.
 

HB’s bemærkninger

Hovedbestyrelsen støtter forslaget og foreslår, at det tilføjes, at der i kongresperioden til formålet afsættes kr. 250.000 kr. – efter gældende regler - fra Garantifonden.

LinkedIn Email Twitter