8.14 Landsdækkende socialt og fagligt medlemsevent --- Vedtaget

Vedtaget.

Forslag

Danske Bioanalytikere vil i de svære spare tider og fremtidige effektiviseringer i sundhedsvæsenet arbejde for at udbrede kendskabet til jobmuligheder, der ligger udenfor bioanalytikernes kernejob i sundhedsvæsenet.


Det kan ske ved en gang om året at invitere til et fælles medlemsevent – inspireret at de Studerendes Landsudvalgs arrangement  for studerende og nyuddannede: ”Karrieredag” – med temaet ”Anderledes job”.

Dagen var en succes for studerende/ nyuddannede og efterfølgende har bioanalytikerkolleger været misundelige – se omtale i fagblad fra maj 2015.

Begrundelse 

Det vil styrke og pleje medlemmernes faglige selvtillid, stolthed og tro på egne faglige og menneskelige evner, hvis det en gang om året er muligt at deltage i et fælles fagligt og socialt netværk.
 
Praktiske overvejelser: Placering i Odense, afholdes en lørdag, evt. fællestransport fra opsamlingssteder og en rimelig deltagerbetaling

Forslagsstiller(e)

Ann Salling og Karen Roed.

HB’s bemærkninger

Hovedbestyrelsen vil kommentere forslaget mundtligt. 

LinkedIn Email Twitter