8.13 Selvstændig bioanalytikerforskning --- Vedtaget

Vedtaget.

Forslag

Vi foreslår, at dbio skal arbejde for at fremme bioanalytikernes selvstændige forskning.

Begrundelse 

Forskning i eget fag er essentiel når vi som profession skal tage ansvar for professionen og dens udvikling, hvorfor dbio i april 2014 vedtog en politik for forskning og uddannelse.
 
Målet er at fremtidssikre fagligheden gennem fokuseret satsning på uddannelse og forskning til gavn for patienter, borgere, profession og samfund.
 
Selvstændig forskning i eget fag er også et område som vores medlemmer, både basisgruppen og lederne ønsker at prioritere, viser MSI 2014 (dbio’s medlemsundersøgelse 2014).
 
Mange bioanalytikere forsker allerede, ofte i tæt samarbejde med læger.
 
Samarbejde kan dog være et tveægget sværd. Bioanalytikere har gode mentorer lige ved hånden, men da lægerne definerer forskningsområderne, opnår bioanalytikerne sjældent status som selvstændige forskere.
 
Skal dette blive bedre, er der brug for at skabe klarhed om, hvad selvstændig bioanalytikerforskning er. Flere må oprustes med kompetencer til at stå for selvstændig forskning.

Forslagsstiller(e)

Faglig Udvalg, repræsenteret af Peter K. Böhm Nielsen, Marianne Schou Martiny, Toni Vittrup, Susan Mathiasen og Martina Jürs.

HB’s bemærkninger

Hovedbestyrelsen støtter forslaget, da det er vigtigt, at dbio tager ansvar for professionen og dens udvikling.

LinkedIn Email Twitter