8.12 Fremtidens ledelsesopgaver --- Vedtaget

Vedtaget.

Forslag 

Vi forslår, at Danske Bioanalytikere i den ommende kongresperiode igangsætter en undersøgelse af fremtidens ledelsesopgaver for bioanalytikerledere.

Begrundelse 

Der er behov for at indsamle viden om forskellige ledelsesstrukturer og -funktioner i bioanalytikerfaget i Danmark.
 
De mange strukturændringer i sundhedsvæsenet har påvirket ledelsesområdet meget, og tendensen ser ud til at fortsætte.
 
Antallet af ledere falder, og kampen om indflydelse og ressourcer vokser. Organiseringen bliver mere kompleks, og ledernes opgaver, rammer og vilkår ændrer sig.
 
Samtidigt har regionerne og de enkelte hospitaler valgt forskellige modeller for struktur og ledelse, og der mangler overblik over, hvad det betyder for bioanalytikerledernes arbejde.
 
Formålet med projektet er at give dbio et solidt grundlag for at kunne støtte lederne mere målrettet og arbejde proaktivt for deres position og vilkår.
 
Vi anbefaler, at dbio gennemfører undersøgelsen med interne ressourcer, og at der foretages interviews med bioanalytikerledere i hele landet.
 
Vi anbefaler desuden at inddrage perspektiver fra Sverige, Norge, Finland og Skotland, hvor sundhedsområdet minder om det danske.
 

Forslagsstiller(e)

Martina Jürs på vegne af Lederrådet

HB's bemærkninger 

Hovedbestyrelsen støtter forslaget, idet det er vigtigt at sikre fremtidens ledelsesopgaver for bioanalytikerledere.

LinkedIn Email Twitter