8.11 POCT II Nationalt kvalitetssikringsorgan af patientnære analyser --- Vedtaget

Vedtaget med 110 stemmer for, 1 stemmer imod og 0 stemmer hverken for eller imod.

Forslag

Vi foreslår at dbio skal arbejde fokuseret på at der etableres et nationalt kvalitetssikringsorgan for POCT.

Begrundelse

I de kommende år vil flere analyser blive foretaget ved hjælp af POCT på sygehusenes kliniske afdelinger, i almen praksis, i kommuner samt i borgernes hjem.
 
Men hvordan sikrer vi, at vores kompetencer som bioanalytikere sættes rigtigt i spil, så vi sikrer, at analyserne har den rigtige kvalitet og kan bruges på tværs af sektorerne og afdelingerne? Samt at disse kompetencer og den tankegang præger alle faserne i forhold til POCT; indkøb, oplæring og løbende kvalitetssikring i alle sektorer og afdelinger?
 
Vi foreslår, at dbio arbejder for, at der etableres et nationalt kvalitetssikringssystem for POCT, som kan sikre kvaliteten af patientnært udstyr, uanset hvor i sundhedsvæsenet prøven tages.

 

Forslagsstiller(e)

Fagligt udvalg repræsenteret af Peter K. Böhm Nielsen, Marianne Schou Martiny, Toni Vittrup, Susan Mathiasen og Martina Jürs.

HB’s bemærkninger

Hovedbestyrelsen støtter forslaget, idet et nationalt kvalitetssikringsorgan er essentielt for sikring af kvaliteten i arbejdet med POCT.

LinkedIn Email Twitter