8.1.1 Ændringsforslag til 8.1 FTF-LO fælles hovedorganisation --- Vedtaget

Vedtaget.

​Forslag

Forslag om, at Danske Bioanalytikere fortsat deltager positivt men kritisk i det forberedende arbejde, der skal afdække mulighederne for en fælles hovedorganisation bestående af LO og FTF.

Begrundelse

Det foreslås, at kongressen drøfter fordele og ulemper ved en fælles hovedorganisation mellem LO og FTF og dermed lægger grundlaget for Danske Bioanalytikeres fortsatte deltagelse i det det forberedende arbejde, der skal afdække mulighederne for en fælles hovedorganisation.
 
Danske Bioanalytikere skal forholde sig positivt men kritisk til en eventuel fælles Hovedorganisation og være meget opmærksom på potentielle negative konsekvenser for dbio som faglig organisation.
 
Danske Bioanalytikere skal lægge vægt på at præge arbejdet, således at der i en eventuel fælles hovedorganisation – og i opbygningen af denne - er opmærksomhed på at beskytte bioanalytikernes fagidentitet, og særlig fokus på, at få det lokale og regionale organisatoriske arbejde til at fungere hensigtsmæssigt.
 
Et flertal i hovedbestyrelsen ønsker at bakke op om det mandat, som indstilles af den nedsatte politiske styregruppe til FTF’s og LO’s kongresser.
 
Hovedbestyrelsen vil være lydhør overfor resultaterne af drøftelserne på kongressen.
 

Forslagsstiller(e)

Hovedbestyrelsen 

LinkedIn Email Twitter