8.1 FTF-LO fælles hovedorganisation --- Trukket

Trukket.

​Forslag

Forslag om at Danske Bioanalytikere præger FTF´s kongres til at stemme NEJ til en fælles hovedorganisation for LO og FTF, og i stedet fortsætte det tætte samarbejde som blev vedtaget på FTF´s sidste kongres.
  

Begrundelse 

2020-projektet for LO – FTF går ud på om man skal lave en ny hovedorganisation, hvor man med LO bliver enige om et politisk, organisatorisk og økonomisk grundlag eller skal FTF skal fortsætte som en selvstændig organisation med det tættest mulige samarbejde med LO.

Den politiske styregruppe vedrørende 2020-projektet har udfærdiget en rapport d. 8. maj 2015 og formand for FTF Bente Sorgenfrey har været på besøg på et HB møde.
 
Der er helt sikkert både fordele og ulemper ved en fælles hovedorganisation. Men som jeg ser det, flest ulemper. For eksempel er der i LO laboranter og i FTF bioanalytikere, og det er to forskellige uddannelser. Vi ved LO gerne ser en udvikling hen mod mere uddannelse til deres grupper. Kan vi så holde fast i vores fagidentitet?
 
Da det er en gennemgribende ændring af medlemsstrukturen i de to hovedorganisationer, LO og FTF, er det et spørgsmål der skal diskuteres i en større kreds end HB og FU, nemlig på kongressen.
Der vedlægges fire bilag.
 

Forslagsstiller(e)

Hanne Præst Pedersen, dbio-Hovedstaden 

HB’s bemærkninger 

HB støtter ikke forslaget og forventer at fremlægge et ændringsforslag. Hovedbestyrelsen ønsker ikke på forhånd at binde dbio til et nej. 
 

Baggrundsbilag

8.1 bilag 1 - Rapport fra LO-FTF-politisk styregruppe.pdf

8.1 bilag 2 - GODKENDT i pol.styregr. vedtagelsesforslag LO-FTF.pdf

8.1 Bilag 3 Mandat til udvikling af det strategiske samarbejde.pdf

8.1. Bilag 4 Børsting og Sorgenfrey om LO FTF.pdf 

LinkedIn Email Twitter