3.1 Godkendelse af dagsorden --- Godkendt

Godkendt uden afstemning.

Forslag  

Dagsorden
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Godkendelse af forretningsorden
 5. Beretning om dbio’s virksomhed
 6. Godkendelse af regnskab
 7. Forslag til vedtægtsændringer
 8. Indkomne forslag
 9. Fastsættelse af honorarer og fratrædelsesvilkår
 10. Fastsættelse af rådighedsbeløb til regionerne
 11. Fastsættelse af kontingent samt bidrag til garantifonden
 12. Orientering om valg af forretningsudvalg samt eventuelt valg af 1. henholdsvis 2. næstformand, jf.  14, stk. 2
 13. Eventuelt
 

Forslagsstiller(e)

Hovedbestyrelsen
LinkedIn Email Twitter