7.10 Valg i regionerne (udskrivning af kasserere) --- Vedtaget

Vedtaget med 89 stemmer for, 12 stemmer imod og 9 stemmer hverken for eller imod.

Nuværende

§ 11, stk. 5: Regionsbestyrelsen konstituerer sig med kasserer.
§ 11, stk. 6: Med regionsbestyrelsens samtykke kan medlemmerne på en arbejdsplads danne en klub. Vedtægterne for klubben skal anbefales af regionsbestyrelsen og godkendes af hovedbestyrelsen. Kontingentet fastsættes i henhold til klubbens vedtægter.
 

Forslag

§ 11, stk. 5: Med regionsbestyrelsens samtykke kan medlemmerne på en arbejdsplads danne en klub. Vedtægterne for klubben skal anbefales af regionsbestyrelsen og godkendes af hovedbestyrelsen. Kontingentet fastsættes i henhold til klubbens vedtægter.
 

Begrundelse

Nuværende § 11, stk. 5 udgår. Der vælges ikke længere regionskasserere, idet arbejdet er overgået til sekretariatet.
 

Forslagsstiler(e)

Hovedbestyrelsen
LinkedIn Email Twitter