7.1 Mulighed for månedsvis kontingentindbetaling --- Vedtaget

Vedtaget med 98 stemmer for, 10 stemmer imod og 0 stemmer hverken for eller imod.

​Nuværende

Stk. 3. Kontingentet opkræves af dbio hvert kvartal. Kontingentet sammensættes, så det svarer bedst muligt til medlemmets forhold i kvartalets enkelte måneder.
 

Forslag

Stk. 3. Kontingentet opkræves af dbio hvert kvartal, såfremt det ønskes af medlemmet, kan der betales månedsvis. Kontingentet sammensættes, så det svarer bedst muligt til medlemmets forhold i kvartalets enkelte måneder.
 

Begrundelse

Unge mennesker ønsker at betale deres regninger månedsvis i stedet for kvartalsvis. For at tilgodese dem, ønsker vi at stille et forslag om at der skal kunne vælges mellem kvartalsvis betaling, eller månedsvis betaling af kontingentet til dbio.
 

Forslagsstiller(e)

Jesper Pedersen, dbio-Sjælland
 

HB's bemærkninger

Hovedbestyrelsen støtter forslaget under forudsætning af, at medlemmer som tilmelder sig månedlig betaling, selv afholder den merudgift, som er forbundet hermed.
LinkedIn Email Twitter