7.9 Generalforsamlinger (sproglig ændring) --- Vedtaget

Vedtaget med 99 stemmer for, 0 stemmer imod og 0 stemmer hverken for eller imod.

​Nuværende

 § 9, stk. 8: Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Alle aktive, fremmødte medlemmer er stemmeberettigede.

Forslag

 § 9, stk. 8: Alle beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Alle aktive, fremmødte medlemmer er stemmeberettigede.

Begrundelse

Almindelig modernisering af sproget.
 

Forslagsstiller(e)

Hovedbestyrelsen

LinkedIn Email Twitter