7.7 Medlemskabsændringer - pensionister som melder sig ud --- Vedtaget

Vedtaget med 67 stemmer for, 29 stemmer imod og 8 stemmer hverken for eller imod.

​Nuværende

§ 4, stk. 4: Udmeldelse kan finde sted med én måneds varsel til udgangen af et kvartal.
 

Forslag

§ 4, stk. 4: Udmeldelse kan finde sted med én måneds varsel til udgangen af et kvartal. Pensionister og efterlønsmodtagere kan dog meldes ud uden varsel til udgangen af en måned.
 

Begrundelse

dbios ældre medlemmer er ikke altid opmærksom på udmeldelsesreglerne, og giver ofte først sekretariatet besked i forbindelse med, at de forlader arbejdspladsen.
 

Forslagsstiller(e)

Hovedbestyrelsen
LinkedIn Email Twitter