7.6 Medlemmer som tager orlov --- Vedtaget

Vedtaget med 104 stemmer for, 4 stemmer imod og 2 stemmer hverken for eller imod.

Nuværende

§ 3, stk. 3: Pensionister, efterlønsmodtagere og andre uden beskæftigelse i faget, som ikke modtager dagpenge, kan vælge passivt medlemskab. Ligeledes kan medlemmer, der skal opholde sig i udlandet i mere end et halvt år, stå som passive medlemmer.
 

Forslag

§ 3, stk. 3: Pensionister, efterlønsmodtagere og andre uden beskæftigelse i faget, som ikke modtager dagpenge, kan vælge passivt medlemskab. Ligeledes kan medlemmer, der skal opholde sig i udlandet i mere end 3 måneder, stå som passive medlemmer. Desuden kan medlemmer på orlov uden løn eller dagpenge i mere end 3 måneder stå som passive medlemmer.
 

Begrundelse 

For at fastholde medlemmer, der i en periode ønsker at tage på fx højskole eller opholder sig i udlandet.
 

Forslagsstiler(e) 

Hovedbestyrelsen
LinkedIn Email Twitter