7.5 Karensperiode på 3 måneder --- Forkastet

Forkastet med 42 stemmer for, 60 stemmer imod og 4 stemmer hverken for eller imod.

​Nuværende

Stk. 1. Som medlemmer kan optages:
a) Uddannede til bioanalytikerfaget
b) Beskæftigede i bioanalytikerfaget
c) Bioanalytikerstuderende
Stk. 2 Medlemmer registreres som aktive eller passive. Kun aktive medlemmer har fulde medlemsrettigheder i forhold til valgret, valgbarhed og bistand i sager og rådgivning. Studerende har medlemsrettigheder i forhold til bistand i sager og rådgivning.
Der ydes normalt kun bistand i sager, der er opstået i medlemsperioden
 

Forslag

Stk. 1. Som medlemmer kan optages:
a) Uddannede til bioanalytikerfaget
b) Beskæftigede i bioanalytikerfaget
c) Bioanalytikerstuderende
Stk. 2 Medlemmer registreres som aktive eller passive. Kun aktive medlemmer har fulde medlemsrettigheder i forhold til valgret, valgbarhed og bistand i sager og rådgivning. Studerende har medlemsrettigheder i forhold til bistand i sager og rådgivning.
Der ydes kun bistand i sager der er opstået i medlemsperioden – og dette først efter en karensperiode på 3 måneder. Eneste undtagelse herfra er nyindmeldte, der umiddelbart inden har været ansat på anden overenskomst – og her har været medlem af en forhandlingsberettiget organisation.
 

Begrundelse

Forebyggelse af de situationer hvor personer rent faktisk kan spekulere i et medlemskab. Med de nuværende regler ses eksempler på personer der enten skynder sig at melde sig ind lige inden de f.eks indkaldes til tjenstlig samtale eller før en afskedigelse truer. Det kan også ske lige før en lønforhandling. Efterfølgende er de ofte ikke sene til at udmelde sig igen når hjælpen er givet.
 
Selvom det måske ikke drejer sig om særligt mange, er det alligevel problematisk i forhold til de mange trofaste medlemmers retsfølelse. Mange andre fagforeninger har en karensbestemmelse – typisk på et 3-6 måneder. (Eksempelvis Kost&Ernæring, Jordemødrene, Socialpædagogerne, Bibliotekarforbundet).
Ved at sætte dbios karensperiode på 3 måneder fås den samme karensperiode som ved udbetaling af strejkestøtte.
 

Forslagsstiller(e)

Birgitte Scharff, dbio-Hovedstaden
 

HB’s bemærkninger

Et flertal i hovedbestyrelsen støtter ikke forslaget. På den ene side kan en karensperiode forhindre, at der spekuleres i medlemskab. På den anden side er det sandsynligvis relativt sjældent, at dette sker. Et flertal i hovedbestyrelsen mener ikke, at de få tilfælde kan bære at indføre karens for alle nye medlemmer. 
LinkedIn Email Twitter