7.4.1 Ændringsforslag til forslag om § 11 Indkaldelse af kandidater til regionale poster --- Vedtaget

Vedtaget med 110 stemmer for, 1 stemmer imod og 1 stemme hverken for eller imod.

​Nuværende

§ 11 Stk. 2. Regionsbestyrelsen indkalder via fagbladet Danske Bioanalytikere kandidater til de enkelte regionsbestyrelsesposter som regionsformand, hovedbestyrelsesmedlem(mer), regionsnæstformand og supplerende bestyrelsesmedlemmer.  Indkaldelsen foretages senest seks uger før og med en frist for anmeldelse af kandidatur 4 uger før regionsgeneralforsamlingen.
§ 9 stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af regionsbestyrelsen ved opslag i Danske Bioanalytikere
senest 6 uger før.

Forslag

§ 11 Stk. 2. Regionsbestyrelsen indkalder via fagbladet danske bioanalytikere kandidater til de enkelte regionsbestyrelsesposter som regionsformand, hovedbestyrelsesmedlem(mer), regionsnæstformand og supplerende bestyrelsesmedlemmer. Indkaldelsen foretages senest 8 uger før og med en frist for anmeldelse af kandidatur 6 uger før regionsgeneralforsamlingen.
§ 9 stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af regionsbestyrelsen ved opslag i Danske Bioanalytikere
senest 8 uger før.
 

Begrundelse

Samtidig med ændring af indkaldelse af - og frist for - kandidater ændres varslingen af generalforsamlingerne, således at dette nu også sker med minimum 8 uger - med henblik på fortsat at have samme frist for varsling og indkaldelse.
 

Forslagsstiller(e)

Hovedbestyrelsen
LinkedIn Email Twitter