7.4 Regionale kandidater (ændring af indkaldelses- og anmeldelsesfrist) --- Trukket

Trukket

Nuværende

Stk. 2. Regionsbestyrelsen indkalder via fagbladet Danske Bioanalytikere kandidater til de enkelte regionsbestyrelsesposter som regionsformand, hovedbestyrelsesmedlem(mer), regionsnæstformand og supplerende bestyrelsesmedlemmer.  Indkaldelsen foretages senest seks uger før og med en frist for anmeldelse af kandidatur 4 uger før regionsgeneralforsamlingen.
 

Forslag

Stk. 2. Regionsbestyrelsen indkalder via fagbladet danske bioanalytikere kandidater til de enkelte regionsbestyrelsesposter som regionsformand, hovedbestyrelsesmedlem(mer), regionsnæstformand og supplerende bestyrelsesmedlemmer. Indkaldelsen foretages senest 8 uger før og med en frist for anmeldelse af kandidatur 6 uger før regionsgeneralforsamlingen.
 

Begrundelse

Når der er valgt ny formand i regionerne, via urafstemning, kan der for denne person, være meget kort tid til at afslutte opgaver på den arbejdsplads der forlades, før personen skal overtage formandsposten. Vi ønsker derfor at stille et forslag til vedtægtsændring, der vil gøre den periode lidt længere ved at indkalde kandidater til poster i regionsbestyrelserne 8 uger før, i stedet for som nu 6 uger. Ligeledes skal anmeldelsen af kandidatur rykkes to uger, så det bliver 6 uger før generalforsamlingen. Det vil give ekstra 2 uger til at afslutte opgaver, inden man skal overtage posten som formand.
 

Forslagsstiller(e)

Anja Aakeson, dbio-Sjælland
 

HB’s bemærkninger

Hovedbestyrelsen støtter forslaget og mener, at en længere periode giver bedre mulighed for at gennemføre valget.
LinkedIn Email Twitter