7.3.1 Ændringsforslag til 7.3 Afholdelse af kongres og andre valg (ændres fra forår til efterår) --- Vedtaget

Vedtaget med 111 stemmer for, 0 stemmer imod og 0 stemmer hverken for eller imod.

Forslag

 

Det foreslås, at Danske Bioanalytikeres kongres permanent flyttes til afholdelse i november måned.

 

Flytning af kongressen vil samtidig betyde, at valg af TR, valg til forretningsudvalget, valg af formænd og næstformænd i regionerne samt afholdelse af regionsgeneralforsamlinger flyttes. Ændringen vil betyde vedtægtsændringer som fremgår af forslaget.

 

Det fremtidige forløb ses i nedenstående tabel:

 

 
​Forår ​Juni ​September ​September/oktober ​Oktober ​November
OK-forhandlinger​ ​TR-valg ​Valg af regionsformænd og –næstformænd ​Regionale generalforsamlinger ​FU-valg ​Kongres​
 
 
 
Formålet med at flytte afholdelse af kongressen til efteråret er først og fremmest at sikre, at man fremover ikke længere løber ind i situationer, hvor overenskomstforhandlinger og kongres er i samme periode. Overenskomstforhandlingerne er altid i foråret, så ved at flytte kongressen til efteråret bliver dbio uafhængig af overenskomstperiodernes længde, når der skal afholdes kongres.

Fordelene ved forslaget er:
  • Kongres og OK-forhandlinger kan ikke længere falde i samme periode
  • Der fastholdes det samme flow i forløbet fra valg af regionsformænd og -næstformænd, regionale generalforsamlinger, FU-valg og kongres.
  • Regionsbestyrelsesmedlemmer og delegerede til kongressen er med til at drøfte og beslutte mål, visioner og opgaver for den kongresperiode, de skal fungere i.
  • Nyvalgte TR kan nå at overveje at stille op til RB eller som delegeret til kongres.

Ulemperne ved forslaget er:
  • Mange væsentlige processer skal foregå i sommerferieperioden
  • Presset tidsplan i september-november
 

 

Begrundelse​

 
I 2015 er dbio for anden gang i de senere år blevet nødt til at rykke kongressen fra juni – som det fremgår af vedtægterne – til efteråret – fordi overenskomstforhandlinger på det offentlige område og kongres falder i samme år. Ved at flytte afholdelse af kongressen til efteråret vil dbio ikke længere løbe ind i situationer, hvor overenskomstforhandlinger og kongres er i samme forår.​
 

 
Ændringer af vedtægterne:
 

 
Nuværende vedtægter​ Forslag til nye vedtægter​​
​​​​​​§ 12, stk. 5. Der afholdes ordinær kongres hvert 3. år i første halvdel af juni måned.
Bemærkninger:
Ad stk.5: Kongressen afholdes første gang i juni 2012 og derefter hvert 3. år. Hvis ​overenskomstforhandlinger på det offentlige område tilrettelægges i et kongres år, er hovedbestyrelsen bemyndiget til at udsætte kongressen til afholdelse om efteråret samme år.
Tidsfrister i nærværende vedtægter, der er fastlagt i sammenhæng med kongressens placering, kan ligeledes ændres.
§ 12, stk. 5. Der afholdes ordinær kongres hvert 3. år ultimo november måned.
Bemærkninger:
Ad stk.5: Kongressen afholdes første gang i november 2018 og derefter hvert 3. år.
§ 12, stk. 8. Forslag til behandling på den ordinære kongres kan fremsættes af enhver af kongressens delegerede. Forslag stiles til hovedbestyrelsen og skal være dbio i hænde senest den 10. april i kongresåret.
§ 12, stk. 8. Forslag til behandling på den ordinære kongres kan fremsættes af enhver af kongressens delegerede. Forslag stiles til hovedbestyrelsen og skal være dbio i hænde senest 6 uger før kongressen.
§ 9, stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af regionsbestyrelsen ved opslag i Danske Bioanalytikere senest 6 uger før.
§ 9, stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 9.-23. september. Den indvarsles af regionsbestyrelsen ved opslag i Danske Bioanalytikere senest 6 uger før.
Ad stk. 2. Første gang generalforsamlingerne afholdes i nævnte periode, vil være i 2016.
§ 14, stk. 5. Kandidatanmeldelse skal være dbio’s sekretariat i hænde senest den 1. april i kongresåret. De nærmere regler om kandidatanmeldelse med videre fastsættes af hovedbestyrelsen.
§ 14, stk. 5. Kandidatanmeldelse skal være dbio’s sekretariat i hænde senest den 1. oktober i kongresåret. De nærmere regler om kandidatanmeldelse med videre fastsættes af hovedbestyrelsen.
§ 18, stk. 5. Valgperioden for tillidsrepræsentant og suppleanten er 3 år med mindre andet er aftalt i overenskomsten. Valgene finder sted i tidsrummet 1.-20. september på et møde indvarslet 14. dage forinden på den pågældende institution.
Der kan afholdes skriftlig votering over flere dage. I tilfælde af stemmelighed foretages omvalg.
Bemærkninger:
Ad stk. 5. Bestemmelsen om 3 årige valgperioder trådte i kraft ved valg i september 2009 for tillidsrepræsentanter og ved valg september 2010 for suppleanter.
§ 18, stk. 5. Valgperioden for tillidsrepræsentant og suppleanten er 3 år med mindre andet er aftalt i overenskomsten. Valgene finder sted i tidsrummet 1.-20. juni på et møde indvarslet 14. dage forinden på den pågældende institution.
Der kan afholdes skriftlig votering over flere dage. I tilfælde af stemmelighed foretages omvalg.
Bemærkninger:
Ad stk. 5. Bestemmelsen betyder i praksis, at næste ordinære valg af tillidsrepræsentant vil være 1.-20. september 2018. Ved det valg vil valgperioden være 2 år og 9 måneder. Efterfølgende ordinære valg af tillidsrepræsentant vil være 1.-20. juni 2021.
Næste ordinære valg af suppleant vil være 1.-20. september 2016. Ved det valg vil valgperioden være 2 år og 9 måneder. Efterfølgende ordinære valg af suppleant vil være 1.-20. juni 2019.
 

Forslagsst​iller(e)

Hovedbestyrelsen​
LinkedIn Email Twitter