7.2.1 Ændringsforslag til forslag om suppleanter i regionerne --- Forkastet

Forkastet med 45 stemmer for, 61 stemmer imod og 3 stemmer hverken for eller imod.

​Nuværende

§ 11 Valg i regionerne
Stk. 1. Regionernes medlemmer vælger i alt mellem 7 og 11 bestyrelsesmedlemmer i hver region. Indenfor dette spænd beslutter den siddende regionsbestyrelse antallet af bestyrelsesmedlemmer for den kommende periode. Beslutningen offentliggøres i fagbladet Danske Bioanalytikere sammen med indvarsling af generalforsamling.

Forslag

§ 11 Valg i regionerne
Stk. 1. Regionernes medlemmer vælger i alt mellem 7 og 11 bestyrelsesmedlemmer og mellem 0 og 2 suppleanter i hver region. Indenfor disse spænd beslutter den siddende regionsbestyrelse antallet af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter for den kommende periode. Beslutningerne offentliggøres i fagbladet Danske Bioanalytikere sammen med indvarsling af generalforsamling.

Bemærkninger

Der foretages konsekvensrettelser i §9 Generalforsamlinger og §11 Valg i regionerne.

Begrundelse for ændringsforslag

Ændringen af § 11 kræver en specificering af, hvornår antallet af suppleanter offentliggøres, og med ændringen følger en række konsekvensrettelser.

Forslagsstiller(e)

dbio-Syddanmark

HB's bemærkninger

Et flertal i hovedbestyrelsen støtter forslaget. På den ene side er det fornuftigt, at der er suppleanter, der kan træde til for at sikre, at regionsbestyrelsen er fuldtallig. På den anden side mener en del af hovedbestyrelsen, at det nuværende regelsæt, hvor bestyrelserne selv kan vælge antallet af bestyrelsesmedlemmer, er tilstrækkeligt.

LinkedIn Email Twitter