7.2 Suppleanter i regionerne --- Trukket

Forslag trukket.

Nuværende

§ 11 Valg i regionerne
Stk. 1. Regionernes medlemmer vælger i alt mellem 7 og 11 bestyrelsesmedlemmer i hver region. Indenfor dette spænd beslutter den siddende regionsbestyrelse antallet af bestyrelsesmedlemmer for den kommende periode. Beslutningen offentliggøres i fagbladet Danske Bioanalytikere sammen med indvarsling af generalforsamling.
 

Forslag

§ 11 Valg i regionerne
Stk. 1. Regionernes medlemmer vælger i alt mellem 7 og 11 bestyrelsesmedlemmer i hver region. Indenfor dette spænd beslutter den siddende regionsbestyrelse antallet af bestyrelsesmedlemmer for den kommende periode. Beslutningen offentliggøres i fagbladet Danske Bioanalytikere sammen med indvarsling af generalforsamling. Herudover kan den enkelte regionsbestyrelse vælge mellem 0 og 2 suppleanter til regionsbestyrelserne.
 

Begrundelse

Det foreslås at regionerne fremover skal have mulighed for at vælge 2 suppleanter til regionsbestyrelserne. Suppleanterne vil kun kunne blive indkaldt ved fravær af et ordinært bestyrelsesmedlem og ved et ordinært medlems udtræden. Fordelingsnøglen samt det samlede antal kongresdelegerede forudsættes at være som hidtil.
 
Det er vigtigt at have en fuldtallig bestyrelse og dette sker bedst ved muligheden for at indkalde suppleanter ved fravær af ordinære medlemmer. Dette ses også ved, at der i hovedbestyrelsen stadig er mulighed for at indkalde suppleanter ved fravær af ordinære hovedbestyrelsesmedlemmer.
 
Det er vurderet at suppleanter er vigtige i hovedbestyrelsen, og at man kan holde sig ajour og følge med i et hovedbestyrelsesmøde som suppleant. Dette bør også gælde i regionsbestyrelserne, da ingen bestyrelse er vigtigere end den anden. Den ene ville ikke fungere optimalt uden den anden.
 

Forslagsstiller(e)

Regionsbestyrelsen dbio-Syddanmark
 

HB’s bemærkninger

Et flertal i hovedbestyrelsen støtter forslaget. På den ene side er det fornuftigt, at der er suppleanter, der kan træde til for at sikre, at regionsbestyrelsen er fuldtallig. På den anden side mener en del af hovedbestyrelsen, at det nuværende regelsæt, hvor bestyrelserne selv kan vælge antallet af bestyrelsesmedlemmer, er tilstrækkeligt.
LinkedIn Email Twitter