7.17 Rettelse af nummerering i § 18 --- Vedtaget

Vedtaget med 99 stemmer for, 2 stemmer imod og 2 stemmer hverken for eller imod.

Nuværende

§ 18, stk. 5-9. Stk. 5. Valgperioden for tillidsrepræsentant og suppleanten er 3 år med mindre andet er aftalt i overenskomsten.  Valgene finder sted i tidsrummet 1.-20. september på et møde indvarslet 14. dage forinden på den pågældende institution. Der kan afholdes skriftlig votering over flere dage. I tilfælde af stemmelighed foretages omvalg.
Bemærkninger:
Ad stk. 5. Bestemmelsen om 3 årige valgperioder trådte i kraft ved valg i september 2009 for tillidsrepræsentanter og ved valg i september 2010 for suppleanter.
Stk. 5. Såfremt halvdelen af medlemmerne på en arbejdsplads ønsker det, kan nyvalg til tillidsrepræsentantposten/suppleantposten finde sted.
Stk. 6. Ved udmeldelse af dbio bortfalder hvervet som tillidsrepræsentant og fællestillidsrepræsentant, når underretning herom er registreret i dbio’s sekretariat.
Stk. 7. Meddelelse om valg af tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter indsendes omgående til dbio. Ansættelsesmyndighederne orienteres om valgene i henhold til gældende aftaler.
Stk. 8. Tillidsrepræsentanten har pligt til at orientere nyansatte om dbio samt at udlevere indmeldelsesblanketter.
Stk. 9. Hvor antallet af ansatte ikke er tilstrækkeligt til, at der kan vælges en tillidsrepræsentant blandt medlemmerne, kan der i stedet vælges en kontaktperson, der varetager kommunikationen med dbio.

Forslag

§ 18, stk. 5-10. Stk. 5. Valgperioden for tillidsrepræsentant og suppleanten er 3 år med mindre andet er aftalt i overenskomsten.  Valgene finder sted i tidsrummet 1.-20. september på et møde indvarslet 14. dage forinden på den pågældende institution. Der kan afholdes skriftlig votering over flere dage. I tilfælde af stemmelighed foretages omvalg.
Bemærkninger:
Ad stk. 5. Bestemmelsen om 3 årige valgperioder trådte i kraft ved valg i september 2009 for tillidsrepræsentanter og ved valg i september 2010 for suppleanter.
Stk. 6. Såfremt halvdelen af medlemmerne på en arbejdsplads ønsker det, kan nyvalg til tillidsrepræsentantposten/suppleantposten finde sted.
Stk. 7. Ved udmeldelse af dbio bortfalder hvervet som tillidsrepræsentant og fællestillidsrepræsentant, når underretning herom er registreret i dbio’s sekretariat.
Stk. 8. Meddelelse om valg af tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter indsendes omgående til dbio. Ansættelsesmyndighederne orienteres om valgene i henhold til gældende aftaler.
Stk. 9. Tillidsrepræsentanten har pligt til at orientere nyansatte om dbio samt at udlevere indmeldelsesblanketter.
Stk. 10. Hvor antallet af ansatte ikke er tilstrækkeligt til, at der kan vælges en tillidsrepræsentant blandt medlemmerne, kan der i stedet vælges en kontaktperson, der varetager kommunikationen med dbio.
 

Begrundelse

Der er ved en fejl to stk. 5 i § 18. Forslaget retter op på fejlen.
 

Forslagsstiller(e)

Hovedbestyrelsen
LinkedIn Email Twitter