7.15 Nedlæggelse af Fagetisk Nævn --- Vedtaget

Vedtaget med 95 stemmer for, 7 stemmer imod og 2 stemmer hverken for eller imod.

​Nuværende

§15UDVALG, RÅD, NÆVN OG GRUPPER
Stk. 1. Hovedbestyrelsen nedsætter et landsdækkende udvalg for studerende, der sikres repræsentation på dbio’s kongres.
Bemærkninger.
Ad stk. 1. Hovedbestyrelsen udformer dbio’s studenterorganisation, så den fungerer mest hensigtsmæssigt for de studerende set i forhold til de aktuelle uddannelsesforhold og dbio’s organisation.
Stk. 2. Hovedbestyrelsen foranlediger et lederråd nedsat med henblik på at fremme - og give anbefalinger i forhold til - indsatsen på lederområdet.
Stk. 3. Hovedbestyrelsen foranlediger et fagetisk nævn nedsat. Nævnet sammensættes af bioanalytikere med indsigt i og erfaring med fagetik.
Stk. 4. Hovedbestyrelsen nedsætter i øvrigt udvalg, råd og arbejdsgrupper til deltagelse i arbejdet for realisering af dbio’s visioner og mål.
Stk. 5. Hovedbestyrelsen fastlægger kommissorier og retningsliner for arbejdet i udvalg, råd og arbejdsgrupper.
 

Forslag

§15UDVALG, RÅD, NÆVN OG GRUPPER
Stk. 1. Hovedbestyrelsen nedsætter et landsdækkende udvalg for studerende,
der sikres repræsentation på dbio’s kongres.
Bemærkninger.
Ad stk. 1. Hovedbestyrelsen udformer dbio’s studenterorganisation, så den fungerer mest hensigtsmæssigt for de studerende set i forhold til de aktuelle uddannelsesforhold og dbio’s organisation.
Stk. 2. Hovedbestyrelsen foranlediger et lederråd nedsat med henblik på at fremme - og give anbefalinger i forhold til - indsatsen på lederområdet.
Stk. 3. Hovedbestyrelsen nedsætter i øvrigt udvalg, råd og arbejdsgrupper til deltagelse i arbejdet for realisering af dbio’s visioner og mål.
Stk. 4. Hovedbestyrelsen fastlægger kommissorier og retningslinjer for arbejdet i udvalg, råd og arbejdsgrupper.
 

Begrundelse

Fagetisk Nævn har gennem årene ydet en flot indsats for at tænke etik ind i bioanalytikerfaget, og det er vigtigt for dbio og for vores profession, at vi bliver ved med at have fokus på etik og de etiske dilemmaer, der opstår i dagligdagen. Forslaget om at tage det fagetiske nævn ud af vedtægterne giver mulighed for at organisere arbejdet på andre måder. Hovedbestyrelsen ønsker, at etiske overvejelser skal indgå i de aktuelle faglige emner og aktiviteter – hvad enten de foregår i bioanalytikernes praksis eller behandles i faglige udvalg.
 

Forslagsstiller(e)

Hovedbestyrelsen
LinkedIn Email Twitter