7.14 Antal kongresdelegerede --- Vedtaget

Vedtaget med 102 stemmer for, 0 stemmer imod og 4 stemmer hverken for eller imod.

Nuværende

§ 12, stk. 2. Kongressen består af:
a) dbio’s hovedbestyrelse,
b) Regionsbestyrelsesmedlemmer uden for hovedbestyrelsen,
c) 4 Bioanalytikerstuderende,
d) Formanden for medlemmerne på Færøerne,
e) Formanden for medlemmerne på Grønland,
f) Et antal delegerede valgt i regionerne i forhold til disses medlemstal, således at kongressen i alt har 119 delegerede.
 

Forslag

§ 12, stk. 2. Kongressen består af et antal faste delegeretpladser og et antal frie delegeretpladser.
De faste pladser består af:
 
 • dbios forretningsudvalg: 3 medlemmer
 • 4 bioanalytikerstuderende: 4 medlemmer
 • Formanden for medlemmerne på Færøerne – 1 medlem
 • Formanden for medlemmerne på Grønland – 1 medlem
 • Regionsdelegerede*

 

dbio – Hovedstaden: 13 medlemmer
dbio – Midtjylland: 11 medlemmer
dbio – Syddanmark: 11 medlemmer
dbio – Sjælland: 9 medlemmer
dbio – Nordjylland: 9 medlemmer

 
De frie pladser består af:
De frie pladser (57) består af forskellen mellem det totale antal delegerede (119) og de faste pladser (62). De fordeles efter regionernes medlemstal og vælges på regionernes generalforsamlinger.
Tillæg til bemærkninger:
De regionsdelegerede består af regionsbestyrelsesmedlemmer. Såfremt der er i en region er flere faste pladser, end der er regionsbestyrelsesmedlemmer, vælges der på generalforsamlingen supplerende delegerede op til antallet af regionsdelegerede.
*Antallet af regionsdelegerede tager udgangspunkt i den fordeling af regionsbestyrelsesmedlemmer, der blev fastlagt i forbindelse med projektet ”Fra kredse til regioner” i 2005-2006.
 

Begrundelse

Den tidligere vedtægtsændring om et variabelt antal bestyrelsesmedlemmer i regionerne kan risikere at ændre den relative fordeling af kongresdelegerede mellem regionerne. For at undgå dette, foreslås det, at beregningsmetoden ændres, således at antallet af regionsbestyrelsesmedlemmer ikke har indflydelse på det totale antal kongresdelegerede i hver region.
Herunder vises den nuværende metode sat overfor den foreslåede.
 

Forslagsstiller(e)

Hovedbestyrelsen
Delegerede til kongressen fordelt efter modellen i 2012 og efter ny model efter kongres 2015

Beregning og fordeling af delegerede til dbio’s kongres

Beregning og fordeling 2012​​ Beregning og fordeling efter 2015 - forslag​
​Hovedbestyrelsen:
 • FU: 3
 • Hovedstaden: 4
 • Sjælland: 2
 • Syddanmark: 3
 • Midtjylland: 3
 • Nordjylland: 2

RB-medlemmer, som ikke er i HB (RB-medlemmer i alt minus RB-medlemmer i HB):
 • Hovedstaden: 13-4=9
 • Sjælland: 9-2=7
 • Syddanmark: 11-3=8
 • Midtjylland: 11-3=8
 • Nordjylland: 9-2=7
​FU: 3
Studerende: 4
Færøerne: 1
Grønland: 1
Regionsdelegerede:
 • Hovedstaden: 13
 • Sjælland: 9
 • Syddanmark: 11
 • Midtjylland: 11
 • Nordjylland: 9
Resten fordeles efter medlemstal i regionerne Resten fordeles efter medlemstal i regionerne

I alt i hver region inden fordeling eftermedlemstal:

 • Hovedstaden: 4(HB)+9 (RB)=13
 • Sjælland: 2 (HB)+7 (RB)=9
 • Syddanmark: 3 (HB)+ 8 (RB)=11
 • Midtjylland: 3 (HB)+ 8 (RB)=11
 • Nordjylland: 2 (HB)+7 (RB)=9
Plus
 • FU: 3
 • Studerende: 4
 • Færøerne: 1
 • Grønland: 1

 

Faste i alt: 62
Rest til fordeling: 57

I alt i hver region inden fordeling efter medlemstal (alle RB-medlemmer):

 • Hovedstaden: 13
 • Sjælland: 9
 • Syddanmark: 11
 • Midtjylland: 11
 • Nordjylland: 9
Plus
 • FU: 3
 • Studerende: 4
 • Færøerne: 1
 • Grønland: 1

 

Fast i alt: 62
Rest til fordeling: 57

 
LinkedIn Email Twitter