7.13 Sekretariatet i dbio (ledere vs ledelse) --- Vedtaget

Vedtaget med 100 stemmer for, 1 stemme imod og 2 stemmer hverken for eller imod.

Nuværende

§ 25, stk. 1: Hovedbestyrelsen ansætter sekretariatets leder.
§ 25, stk. 2: Sekretariatets leder ansætter i samarbejde med hovedbestyrelsen de i sekretariatet nødvendige medarbejdere. Sekretariatets normering fastsættes af hovedbestyrelsen.
 

Forslag

§ 25, stk. 1: Hovedbestyrelsen ansætter sekretariatets ledelse.
§ 25, stk. 2: Sekretariatets ledelse ansætter i samarbejde med hovedbestyrelsen de i sekretariatet nødvendige medarbejdere. Sekretariatets normering fastsættes af hovedbestyrelsen.
 

Begrundelse 

Der er ansat flere (p.t. tre) administrative ledere, hvorfor ordet ”leder” ændres til ”ledelse”.
 

Forslagsstiller(e)

Hovedbestyrelsen
LinkedIn Email Twitter