7.12 Regnskab og revision, stk. 6 (udarbejdelse af regionsregnskaber) --- Vedtaget

Vedtaget med 106 stemmer for, 4 stemmer imod og 1 stemme hverken for eller imod.

Nuværende

§ 24, stk. 6: Regionerne udfærdiger årligt et regnskab efter de af hovedbestyrelsen fastsatte retningslinier.
Regnskabet indsendes senest den 20. januar til dbio's sekretariat, der tilbagesender det reviderede regnskab til regionsbestyrelserne med eventuelle bemærkninger.
 

Forslag

§ 24. stk. 6: Sekretariatet udarbejder regionerne årsregnskab efter de af hovedbestyrelsen fastsatte retningslinjer.
 

Begrundelse 

Hovedbestyrelsen har tidligere truffet beslutning om, at sekretariatet udarbejder regionernes regnskaber.
 

Forslagsstiller(e)

Hovedbestyrelsen
LinkedIn Email Twitter