7.11 Regnskab og revision, stk. 4 (udskrivning af kasserere) --- Vedtaget

Vedtaget med 94 stemmer for, 6 stemmer imod og 2 stemmer hverken for eller imod.

Nuværende

§ 24, stk. 4: Regionerne tildeles et rådighedsbeløb, som regionsbestyrelsen disponerer over under ansvar over for regionens generalforsamling. Regionen tegnes i retsforhold af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening, hvoraf den ene skal være formanden eller kassereren. Af regionens beholdning i bank, sparekasse og på giro kan kun hæves af formand og/eller kassereren.
 

Forslag

§ 24, stk. 4: Regionerne tildeles et rådighedsbeløb, som regionsbestyrelsen disponerer over under ansvar over for regionens generalforsamling. Regionen tegnes i retsforhold af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening, hvoraf den ene skal være formanden. Højest 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene er formanden, har adgang til at hæve af regionens beholdning i pengeinstitutter.
 

Begrundelse

Der er ikke længere kasserere i regionsbestyrelserne. Sproget er forenklet.
 

Forslagsstiller(e)

Hovedbestyrelsen
LinkedIn Email Twitter