10.1 Rådighedsbeløb til regionerne --- Godkendt

Godkendt.

​Forslag

Hovedbestyrelsens forslag til tilskud til hver region fremgår af nedenstående oversigt.
Region​ ​Akt.medl. ​Medl.beløb ​Kontohold ​Regionsbeløb ​Årsbeløb ​Kvartal
​Hovedstaden ​1.751 ​1.211.692 ​672.127 ​-25.000 ​1.858.819 ​464.705
​Sjælland ​712 ​492.704 ​672.127 ​37.500 ​1.202.331 ​300.583
​Syddanmark ​1.160 ​802.720 ​672.127 ​-25.000 ​1.449.847 ​362.462
​Midtjylland ​1.337 ​​925.204 ​672.127 ​-25.000​ ​1.572.331 393.083​
​Nordjylland ​494 ​341.848 ​672.127 ​37.500 ​1.051.475 ​​262.869
​7.134.803 ​1.783.701​
 
Rådighedsbeløbet for regionerne er sammensat af 3 faktorer: medlemsbeløb, kontorhold og regionsbeløb.

Aktive medlemmer/medlemsbeløb:
Medlemsbeløbet indgår med kr. 692 pr. medlem i regionerne.

Kontorhold:
Hver region tildeles et ensartet beløb til kontorhold med henblik på betaling af grundudgifter som fuldtidsfrikøb af regionsformand samt husleje.  

Regionsbeløb
Med udgangspunkt i regionerne forskelligheder og med henblik på at sikre en så retfærdig økonomisk fordeling som mulig reguleres rådighedsbeløbene med et regionsbeløb. Regionsbeløbet er udtryk for en fortsættelse af en praksis, som har vist sig effektiv og retfærdig.

Regulering:
Beløbene i tabellen er udregnet pr. 1. januar 2016, men på basis af medlemstallet for 2015. Forslaget har virkning fra den 1. januar 2016. Rådighedsbeløbet reguleres med 1,5% årligt i 2016-2018. Derudover reguleres rådighedsbeløbet årligt i forhold til medlemstallet.

Rådighedsbeløbene påvirkes forholdsmæssigt ved ændringer i hovedbestyrelsens forslag til kontingent i kongresperioden.

begrundelse

Rådighedsbeløbene bør følge kontingentudviklingen, jf. Hovedbestyrelsens forslag til kontingentudvikling. Med udgangspunkt i regionernes forskelligheder, skal det sikres, at udregningen af rådighedsbeløbene er så retfærdig, som mulig.​
LinkedIn Email Twitter