11.1 (B) Kontingent og Garantifondsbidrag --- Bortfaldet

Bortfaldet med 53 stemmer for, 53 stemmer imod og 4 stemmer hverken for eller imod.

​​Forslag

Det foreslås, at kontingentet i den kommende kongresperiode stiger med 1,5% årligt.

Forslaget gælder for alle kontingentsatser (aktiv, aktiv nedsat, studerende og passiv). Forslaget gælder ikke for bidraget til garantifonden.

Kontingentudviklingen:
​​Kvartalskontingent 1. januar 2015​ 1. januar 2016​ 1. januar 2017 1. januar 2018​
​Aktiv ​1.505 1.528​ 1.550​ 1.574​
Aktiv, nedsat​ ​903 ​917 ​930 ​944
Passiv​ 309​ 314​ 318​ 323​
Studerende​ 122​ 124​ 126​ 128​
 
Desuden foreslås det, at bidraget til Garantifonden for aktive fuldt betalende medlemmer og medlemmer på aktivt nedsat kontingent fastsættes til kr. 7,50 kroner i kvartalet. Satsen for Garantifondsbidrag reguleres ikke i kongresperioden.​

Begrundelse

Danske Bioanalytikeres udgifter stiger årligt ligesom det øvrige samfunds priser. For at opretholde en balance mellem udgifter og indtægter skal kontingentet som udgangspunkt følge prisudviklingen.

Det forventes, at Danske Bioanalytikere med den foreslåede model kan opretholde et højt service- og aktivitetsniveau.

Garantifondens formue andrager en størrelse, der kan bære en nedsættelse af bidraget.

Forslagsstiller(e)

En del af hovedbestyrelsen​

​HB’s bemærkninger

Hovedbestyrelsens medlemmer er enige om forslaget til kontingentniveauet, men er delte i forhold til spørgsmålet om bidraget til Garantifonden.  Derfor er der udarbejdet to forslag, hvoraf dette er det ene. 
LinkedIn Email Twitter