11.1 (A) Kontingent og Garantifondsbidrag --- Vedtaget

Vedtaget da bilag 11.1 (B) er bortfaldet.

​Forslag

Det foreslås, at kontingentet i den kommende kongresperiode stiger med 1,5% årligt.

Forslaget gælder for alle kontingentsatser (aktiv, aktiv nedsat, studerende og passiv). Forslaget gælder ikke for bidraget til garantifonden.

Kontingentudviklingen:
Kvartalskontigent​ ​1. januar 2015 ​1. januar 2016 ​1. januar 2017 ​1. januar 2018
​Aktiv ​1.505 1.528​ 1.550​ 1.574​
​Aktiv, nedsat ​903 917​ 930​ 944​
​Pasiv ​309 314​ 318​ 323​
​Studerende ​122 124​ 126​ 128​
 
Desuden foreslås det, at bidraget til Garantifonden for aktive fuldt betalende medlemmer fastsættes uændret til 30 kroner i kvartalet. For medlemmer på aktivt nedsat kontingent fastsættes et uændret bidrag på 15 kroner i kvartalet. Satserne for Garantifondsbidrag reguleres ikke i kongresperioden.​

Begrundelse

Danske Bioanalytikeres udgifter stiger årligt ligesom det øvrige samfunds priser. For at opretholde en balance mellem udgifter og indtægter skal kontingentet som udgangspunkt følge prisudviklingen.

Det forventes, at Danske Bioanalytikere med den foreslåede model kan opretholde et højt service- og aktivitetsniveau.

Garantifondens formue andrager en størrelse, der ikke begrunder regulering af bidraget.

Forslagsstiller(e)

​En del af hovedbestyrelsen​

HB's bemærkninger

Hovedbestyrelsens medlemmer er enige om forslaget til kontingentniveauet, men er delte i forhold til spørgsmålet om bidraget til Garantifonden.  Derfor er der udarbejdet to forslag, hvoraf dette er det ene. ​
LinkedIn Email Twitter