9.1 Fastsættelse af honorarer --- Godkendt

Godkendt.

​Forslag

Hovedbestyrelsen foreslår, at honorarerne ikke forhøjes i kongresperioden.

Årligt​ ​Aktuelt i kr.
​Hovedbestyrelsesmedlemmer ​23.000 ​26.435
​dbio's formand ​644.000 ​740.180
​dbio's næstformand ​460.000 ​528.696
​Regionsformænd ​440.00 ​505.713
​Regionernes næstformænd ​23.000 ​26.435
 
Honorarerne er fastlagt i niveau 1. januar 2006 og reguleres i henhold til Sundhedskartellets lederoverenskomst. Aktuel værdi er anført til højre for grundbeløbene. Grundbeløbet for regionsformænd er pr. 1. januar 2010 forhøjet fra kr. 420.000 til kr. 440.000 jf. kongresbeslutning i 2008.
 
Honorarer til regionsformænd og regionernes næstformænd afholdes af regionens rådighedsbeløb.  Øvrige honorarer på oversigten afholdes af dbio’s centrale drift.
 
Honorar til hovedbestyrelsesmedlemmer udbetales ikke til formand, næstformænd eller regionsformænd. 
 
For hovedbestyrelsen og dbio’s regionsnæstformænd er honorarerne pensionsgivende efter reglerne i overenskomsten mellem dbio og Danske Regioner for bioanalytikere.
 
For dbio’s formand, næstformænd og regionsformænd indbetales pension efter reglerne i overenskomsten for ledende bioanalytikere på Danske Regioners område.
 
Eksterne honorarer fremgår af dbio’s hjemmeside.

Begrundelse

Hovedbestyrelsen finder det ansvarligt at honorarerne følger Sundhedskartellets lederoverenskomst og ikke stiger yderligere i kongresperioden.
 
Hensigten om, at der skal ske en honorarmæssig ligestilling mellem regionsformænd og dbio’s næstformænd forfølges ikke i den kommende kongresperiode.
 

Forslagsstiller(e)

Hovedbestyrelsen
LinkedIn Email Twitter