5.1 Beretning om dbio's virksomhed --- Godkendt

Godkendt med 107 stemmer for, 0 stemmer imod og 0 stemmer hverken for eller imod.

Mundtlige beretninger

Beretninger v/formand, 1. næstformand og 2. næstformand.
LinkedIn Email Twitter