1. kongresindkaldelse

På kongressen i 2012 resulterede de delegeredes kreativitet i et væld af ideer. Her et snapshot fra processen Open Space.

Der indkaldes hermed til ordinær kongres i Danske Bioanalytikere. Kongressen afholdes den 6.-7. oktober 2015 på First Hotel Copenhagen, Molestien 11, 2450 København SV.

Hovedbestyrelsens beretning bliver udsendt elektronisk.

Den 6. oktober 2015 efter frokost deltager de delegerede i en kreativ proces under overskriften ”Danske Bioanalytikeres repræsentanter i fremtiden.” Processen skydes i gang med et oplæg af en ekspert udefra.

Derefter er det de delegerede, der skal sætte de små grå i sving i en brainstorm på emnet repræsentanternes ændrede roller og vilkår og repræsentanternes tilknytning til Danske Bioanalytikere. Alle ideer samles ind, så Hovedbestyrelsen kan bruge dem i sit videre arbejde.

Kongresmateriale findes på dbio.dk

Kongresdelegerede får senest 3 uger før kongressen en e-mail med indkaldelse og den foreløbige dagsorden. Kongresmateriale vil løbende blive lagt på www.dbio.dk.

Medlemmer af Danske Bioanalytikere, som ikke er kongresdelegerede, kan deltage i kongressen som tilhørere. Gæster kan dog ikke deltage i den kreative proces, som foregår efter frokosten og resten af 1.-dagen.


Interesserede medlemmer bedes kontakte Danske Bioanalytikere senest 24. august 2015 af hensyn til planlægning af kongressen. Tilhørere deltager for egen regning og forventes selv at arrangere logi m.v.

Spørgsmål om kongressen kan rettes til Susanne Friis Petersen på
tlf. 44 22 32 52 eller e-mail sfp@dbio.dk

Den foreløbige dagsorden

 1. Valg af dirigent(er)
 2. Valg af stemmetællere
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Godkendelse af forretningsorden
 5. Beretning om dbio’s virksomhed
 6. Godkendelse af regnskab
 7. Forslag til vedtægtsændringer
 8. Indkomne forslag
 9. Fastsættelse af honorarer og fratrædelsesvilkår
 10. Fastsættelse af rådighedsbeløb til regionerne
 11. Fastsættelse af kontingent samt bidrag til Garantifonden
 12. Orientering om valg af forretningsudvalg samt evt. valg af 1.- henholdsvis 2.-næstformand, jf. vedtægternes § 14 stk. 2
 13. Eventuelt.
LinkedIn Email Twitter