Vil du være med i dbio's øverste ledelse?

Der er udskrevet valg til dbios forretningsudvalg. Som formand og næstformand i dbio er du fuldtidsfrikøbt til det politiske arbejde.

HVEM KAN STILLE OP TIL FORRETNINGSUDVALGET?
Alle medlemmer med aktiv medlemsstatus kan stille op.
 
HVAD ER DBIOS FORRETNINGSUDVALG?
Hovedbestyrelsen, som består af 17 medlemmer, er dbio's øverste ledelse i perioden mellem kongresserne. Imellem hovedbestyrelsesmøderne varetages den daglige politiske ledelse af et forretningsudvalg.

Forretningsudvalget består af dbio's formand samt 1. og 2. næstformand, som samtidig er medlemmer af hovedbestyrelsen. Forretningsudvalgsmedlemmerne fungerer som fuldtidsfrikøbte politikere i sekretariatet og valgperioden er fra kongres til kongres.
 
Valgte kandidater tiltræder hvervet ved kongressen i november 2018 og være valgt indtil kongressen i november 2021.
 
HVILKE POSTER ER DER VALG TIL?
Der er valg til alle poster i forretningsudvalget.
dbios formand Bert Asbild genopstiller ikke.
dbios 1. næstformand Martina Jürs genopstiller til formandsposten og dbios 2. næstformand Katja Wienmann Bramm genopstiller som næstformand.
 
Formand og næstformænd vælges ved urafstemning blandt dbios medlemmer. 1. næstformand er den næstformandskandidat, der opnår flest stemmer. Såfremt der ikke opstiller flere kandidater, end der skal vælges, er kandidaterne automatisk valgt.
 I tilfælde, hvor der kun er to næstformandskandidater, afgør kongressen, hvem der skal være 1. henholdsvis 2. næstformand.
 
HVEM LAVER HVAD I FORRETNINGSUDVALGET?
Formand og næstformænd aftaler indbyrdes fordelingen af de politiske ansvarsområder.
 
Pt. tager formanden sig hovedsageligt af arbejdsmarkedsområdet, 1. næstformand af det faglige område og 2. næstformand af det organisatoriske område.

Som formand/næstformand er du primus motor i dbios politiske udvikling. Sammen med kongressen, hovedbestyrelsen og dine kolleger i forretningsudvalget sætter du den politiske retning og står i spidsen for forskellige politiske udvalg.

Der er et vidstrakt samarbejde mellem dig og dbios forskellige udvalg, dbios ansatte og en række eksterne politiske organisationer og udvalg.
 
HVOR MANGE TIMER OM UGEN BRUGER MAN PÅ AT VÆRE FORRETNINGSUDVALGSMEDLEM?
Hvervet som formand / næstformand og medlem af forretningsudvalget er et fuldtidshverv.
 
HVAD FÅR MAN I LØN?
I stedet for løn, modtager man honorar. Honoraret fastsættes af dbios kongres. Formandshonoraret udgør kr. 64.176,05 pr. md. Næstformænd udgør kr. 45.840,04 pr. md.

 
Honorarerne reguleres i henhold til Sundhedskartellets lederoverenskomst.  Der indbetales pension efter reglerne i overenskomsten for ledende bioanalytikere på Danske Regioners område.
 
HVAD NU HVIS JEG BOR LANGT VÆK?
Hvis du bor langt væk, kan dbio stille en lejlighed til rådighed i Københavnsområdet, og i dette tilfælde har du mulighed for at rejse frem og tilbage mellem dit hjem og København en gang om ugen betalt af dbio.
 
HVAD SIGER JEG TIL MIN ARBEJDSPLADS, HVIS JEG BLIVER VALGT?
Du skal bede din arbejdsplads om orlov.
 

HVORDAN MED ARBEJDSFORHOLDENE I ØVRIGT?
I det daglige har du en arbejdsplads i dbios sekretariat i Skindergade i København. Her sidder du sammen med dbios øvrige forretningsudvalgsmedlemmer og medarbejderne i sekretariatet.
 Hvervet indebærer skiftende arbejdstider og kræver derfor stor fleksibilitet.
 
HVORDAN STILLER JEG OP?
Du skriver til jpc@dbio.dk, at du ønsker at stille op. Du vil få en kvittering for indsendelse af dit kandidatur. Hvis du ikke modtager en kvittering inden for 24 timer, bedes du kontakte organisatorisk chef Janus Pill Christensen på tlf. 5210 0276. 
 
Du kan stille op til formandsposten eller til en næstformandspost – eller du kan vælge at stille op til begge dele, forstået således, at du kandiderer til næstformandsposten, hvis du ikke vinder valget til formandsposten.
 
Skriv i din mail, hvad du stiller op til. dbio skal have modtaget dit kandidatur senest 1. oktober 2018 kl. 12.00.
 
Du skal medsende et valgoplæg, der vil blive bragt i fagbladet og på dbio.dk. Valgoplægget må maks. være 2.500 tegn inkl. mellemrum. Du vil i øvrigt blive kontaktet af sekretariatet vedrørende afklaringen af kommunikationsaktiviteter og øvrige aktiviteter i forbindelse med valget.
 
HVAD SKER DER, NÅR FRISTEN FOR AT STILLE OP ER UDLØBET?
Den 1. oktober vil det stå klart, om der er flere kandidater til formand/næstformandsposterne, end der skal vælges.
 
Hvis det er tilfældet, vil der blive udskrevet urafstemning og afholdt valgmøder rundt omkring i landet, hvor kandidaterne præsenterer sig selv.
Valgmøder afholdes på følgende datoer. Tid og sted vil blive oplyst senere:

  • 9. oktober dbio Sjælland
  • 10. oktober dbio Hovedstaden
  • 11. oktober dbio Syddanmark
  • 22. oktober dbio Midtjylland
  • 23. oktober dbio Nordjylland

Resultatet af urafstemningen vil foreligge medio november 2018.
 
HVORDAN FÅR JEG MERE AT VIDE?
Du kan finde dbios vedtægter her.
 
Du er også meget velkommen til at ringe eller skrive til organisatorisk chef Janus Pill Christensen på tlf. 5210 0276 eller jpc@dbio.dk.

LinkedIn Email Twitter