Louise Hjortsø Oldenburg, næstformandskandidat

louise_web.jpg

Kære kolleger

Faglighed, fællesskab, trivsel og tryghed i ansættelsen er værdier, jeg sætter meget højt.


Det at være medlem af en fagforening, der arbejder hårdt på alle fire parametre, er dejligt. Dermed ikke sagt at der ikke er plads til forbedringer, for det er der. 


Igennem overenskomstforhandlingerne 2018 blev det for mig tydeligt, at der er en kløft mellem medlemmer og ikke-medlemmer. Mange medlemmer udtrykker deres frustration over ikke-medlemmer. Der ligger en udfordring her, som vi bør tage fat i og turde tale om. Vi skal have synliggjort, hvad der vil ske, hvis vores fagforening forsvinder. Tilknytningen til organisationen skal styrkes, så man som medlem ikke har lyst til at være foruden. 


Der er et stort pres på sundhedssektoren, og dette pres bliver ikke mindre med årene, tværtimod. Der er derfor stor brug for både vores TR og AMiR på afdelingerne. De skal føle sig i stand til at varetage omsorgen for kolleger og skabe en god og konstruktiv dialog i samarbejdet med ledelsen. Uddannelsen af TR og AMiR er derfor vigtig at holde tidssvarende og relevant.


Vi skal være stolte af at være bioanalytikere, og vi skal vise, hvor uundværlige vi er som faggruppe. Det gør vi ved at være synlige, ved at tro på at vi kan noget specielt, og at uden os ville sundhedsvæsenet ikke eksistere. Vi skal blive bedre til at fortælle hvem vi er, og hvad vi kan og være stolte af os selv i processen. 


I min verden er dialog, kommunikation og anerkendelse vigtige. Det skal ikke bare være tomme ord, de skal ud at leve. Vi er alle mennesker, der gerne vil have ros og anerkendelse. Det er et grundlæggende vilkår for at kunne vokse som menneske. Et intensiveret fokus på dette kan være understøttende for skabelsen af et bedre psykisk arbejdsmiljø for ledere og medarbejdere.  


Ved at være bosiddende på Fyn bor jeg midt i landet og har dermed nemmere til både medlemmer i Jylland, på Fyn og på Sjælland. Denne nærhed ønsker jeg at benytte til at komme ud at opleve, hvad det er, der gør jeres arbejdsdag god eller dårlig. Den læring jeg vil få skal bruges til erfaringsudveksling, således at vi sammen kan lære af hinandens succeser. Jeg ønsker at være nærværende og en person, som er tilgængelig for alle jer medlemmer. 


Personligt er jeg ikke bange for at tage et ansvar, det er noget jeg mener, er helt essentielt i forhold til jobbet som næstformand i dbio. 


Jeg ønsker at gøre en forskel, en forskel for jer som medlemmer :)

Relaterede sider

 

 Blå bog

 
  • Louise Hjortsø Oldenburg er 43 år og ansat som bioanalytiker på Klinisk Biokemisk Afdeling på Svendborg Sygehus. Hun er uddannet i 2002 og har siden arbejdet både på Sjælland, i Jylland og nu på Fyn. 
  • Louise er fællestillidsrepræsentant for bioanalytikerne og laboranterne på OUH, Klinisk Biokemisk Afdeling, Svendborg og medlem af fælles MED-udvalg på Odense Universitetshospital.
  • Hun er næstformand i det lokale MED-udvalg og medlem af Organisatorisk Udvalg i Danske Bioanalytikere. Louise har været med i regionsbestyrelsen i Region Hovedstaden i en periode og er nu medlem af dbio Syddanmarks regionsbestyrelse. Louise er suppleant til Hovedbestyrelsen og TR ansvarlig i regionen. 
  • Hun har fuldført en fleksibel akademiuddannelse inden for HR, ledelse og kommunikation og er pt. halvvejs i en diplomuddannelse i ledelse. 
LinkedIn Email Twitter