Katja Wienmann Bramm, næstformandskandidat

katja_web.jpg


re kollega.

Jeg har igennem de sidste tre år som næstformand været med til arbejde for de interesser, der er blandt dig og dine kollegaer, og jeg har fortsat et brændende ønske om at fortsætte dette arbejde. 

 

I et fællesskab som dbio med 6500 medlemmer er der mange interesser, der skal varetages. 


En af vores fælles interesser er - vores bankende hjerte for faget! Vi skal forsætte med at sikre os, at omverdenen ved, hvad vores arbejde består i, og hvilken kompetencer vi særligt kan byde ind med - for vi er en profession med vigtige kompetencer.

 

Min hjerte banker i 2018 endnu stærkere for arbejdsmiljø - og jeg vil som næstformand fortsat vægte arbejdet hermed højt. 

 

Udviklingen går med lynets hast, hvad enten man er ansat i regionerne, i staten eller i kommunerne - forandringerne synes at komme skyllende ind over jer hele tiden. Det påvirker i den grad dig og dine kollegaer i hverdagen - arbejdsmiljøet er fortsat under stort pres. Hvordan kan dbio støtte op om, at du og dine kollegaer ikke rives med ned under de bølger, men derimod bevarer hovedet oven vande? 

 

Alle - dig, TR, AMiR, FTR, ledere og dine kollegaer - er i samspil med hinanden vigtige aktører her. Ingen kan skabe et godt arbejdsmiljø alene, og kun ved en fælles indsats med et fælles ønske om at skabe trivsel på jeres arbejdsplads kan det lykkes. Jeg vil som næstformand fortsat gerne være med til at udvikle på, hvordan vi tilbyder jer fælles viden og værktøjer hertil. 

 

dbio skal sikre, at repræsentanterne og lederne er klædt bedst muligt på til at varetage dine og dine kollegaers interesser. dbio har på baggrund af dette arbejdet med et projekt - Fremtidens Repræsentanter. Fokus har her været på, hvordan vi i fremtiden kan understøtte repræsentanterne ude blandt jer - nu er næste skridt, at anbefalingerne fra projektet implementeres - jeg vil som næstformand med glæde fortsætte arbejdet med anbefalingerne fra projektet, så repræsentanterne kan varetage dine og dine kollegaers interesser på bedste vis.


De studerende er vores fremtid. Det skal derfor som studerende være attraktivt at være medlem af dbio. Jeg vil arbejde for, at dbio kan matche det, der interesserer de studerende, så de synes, at vi er relevante for dem. Et samspil med bioanalytikerunderviserne er oplagt her, så vi sammen kan støtte de studerende bedst muligt.

 

Alt i alt er jeg som ved valget i 2015 klar til at tage arbejdshandsken på - eller sagt med andre ord: Jeg er klar til at beholde dem på, da jeg fortsat brænder for at varetage dine og dine kollegaers interesser!   … derfor stem på mig!

​​​

Relaterede sider

 

 Blå bog

 

  • ​Katja Wienmann Bramm er 41 år og har siden 2015 være 2. næstformand i Danske Bioanalytikere

  • Her har hun blandt andet været formand for Organisatorisk Udvalg (tidligere medlem som AMiR) og Studerendes Udvalg. Derudover medlem af FTF’s Studenterpolitiske Netværk og FTF’s Arbejdslivsudvalg. 

  • Katja er uddannet bioanalytiker i 2000 og har orlov fra en stilling som bioanalytiker på Klinisk Fysiologisk og Nuklearmedicinsk afsnit, Billeddiagnostisk Afdeling - Nordsjællands Hospital - Hillerød. 

  • Katja har tidligere været AMiR, medlem i lokale MED-udvalg ( i en periode næstformand), suppleant i Virk-MED-udvalget og medlem af dbio’s regionsbestyrelse i Hovedstaden. 

  • Derudover har Katja været ansat på Klinisk Biokemisk Afdeling - Sjællands Universitetshospital, Roskilde og Klinisk Biokemisk Afdeling - Nordsjællands Hospital, Hillerød.

LinkedIn Email Twitter