Bitten Kaanbjerg Kristensen, næstformandskandidat

bitten_web.jpg

Min rejse mod næstformandsposten​

Jeg har været på en rejse, en udviklingsrejse, jeg er blevet forstyrret og har flyttet mig – gennem de sidste 3 år har jeg gennemført en diplomuddannelse. Det har sammen med min deltagelse i regions- og hovedbestyrelsen givet mig et andet og bedre ståsted. Samtidig har jeg fundet en ro i mig selv. Jeg er derfor klar til at fortsætte rejsen til dbio’s forretningsudvalg som næstformand i dbio.


Min erfaring som FTR og de inputs jeg får af TR fra hele landet, når jeg underviser på TR uddannelsen, giver mig en bred viden om jeres holdninger samt et indblik i den udvikling, der er i alle specialer i vores fag.


​​​​Strukturændringer

Omstruktureringer, fusioner og besparelser sker over hele landet. Følelsen af at lukke en afdeling og flytte til en ny bærer jeg med mig i hjertet. Jeg kan genkalde mig følelsen til enhver tid. Det er vigtigt, at dbio er klar til at hjælpe i disse situationer.


Arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter​

Som repræsentant gennem en årrække er det klart, at jeg har fokus på deres vilkår. Vilkårene er forudsætningen for, at dbio er til stede på den enkelte arbejdsplads. dbio’s uddannelse af repræsentanterne er anerkendt, også uden for organisationen. Jeg ønsker at holde fast i den gode uddannelse, dbio giver sine repræsentanter, men vil selvfølgelig have fokus på, at den løbende udvikles.


dbio som en helhedsorganisation​

Det er vigtigt, at der er sammenhæng mellem de forskellige led i dbio. Lige fra medlemmer, ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, regionsbestyrelser, hovedbestyrelse og forretningsudvalget. Vejen gennem systemet må ikke føles for lang, hvilket jeg vil arbejde for at understøtte. 


Kvalitet i det nære sundhedsvæsen​

dbio har fokus på udviklingen af vores fag. Vi har sendt bioanalytikere ud i kommunerne, og i den kommende periode skal det udbredes til flere kommuner. På den måde udvikles vores fag og arbejdsområder. dbio skal være klar til at se muligheder, når der blæser nye vinde fra regeringen om sundhedsvæsnet.


Nye veje​

Jeg ser mange veje og skilleveje for dbio fremover: Skal dbio blive i den nye fusionerede hovedorganisation? Hvilken betydning har det for repræsentationen i MED- udvalg? Fortsætter ”#en løsning for alle”? Jeg har via min plads i regions- og hovedbestyrelsen været med til at præge, hvor dbio er i dag, og jeg har et stort ønske om at være med til at udvikle dbio i fremtiden.

Du bestemmer, hvordan min rejse skal fortsætte - jeg er klar og håber, du vil give mig DIN stemme

Bitten
​​

Relaterede sider

 

 Blå bog

 
  • Bitten Kaanbjerg Kristensen er 49 år og uddannet på Klinisk Biokemisk afdeling i Viborg i 1996.

  • Siden 2004 har hun været TR på Klinisk Mikrobiologisk afdeling i Viborg, nu AUH. I 2007 blev hun valgt som FTR for sygehusene Viborg, Skive og Hammel. Med fusionerne i region Midtjylland blev Bitten omplaceret Århus Universitetshospital, hvor hun blev valgt til FTR I 2015. 

  • Fra 2005 til 2007 var Bitten medlem af kredsbestyrelsen i daværende kreds 11. Efter regionsdannelsen i 2007 har Bitten været medlem af region Midtjylland og dbio´s hovedbestyrelse. I regionen har hun desuden fungeret som webredaktør. 

  • Bitten har siden 2015 været underviser på dbio´s TR-uddannelse. Udover en voksenpædagogisk grunduddannelse i 2015 har hun fra 2014- 2017 gennemført en diplomuddannelse i ledelse.
LinkedIn Email Twitter