Om Danske Bioanalytikere

Danske Bioanalytikere - dbio er en landsdækkende fagforening for bioanalytikere og laboranter i sundhedsvæsnet. Organisationen har 6.500 medlemmer.

omdbio.jpg
Bioanalytiker er den fælles fagbetegnelse for alle de medlemmer, der har en autorisation som bioanalytiker. En række af foreningens øvrige medlemmer har uddannelse som laborant, laboratorietekniker eller anden uddannelse. 
 
dbio's medlemmer arbejder primært i sygehusvæsenet, men også i lægepraksis og private laboratorier. En del er beskæftiget ved universiteterne og i den private industri - her først og fremmest ved forskningsopgaver.
 
Formålet for dbio er ifølge vedtægterne at varetage medlemmernes faglige, sociale og økonomiske interesser samt at arbejde for øget medbestemmelse på arbejdspladsen. Se også visioner og mål her.
 
dbio arbejder tæt sammen med andre sundhedsorganisationer i Sundhedskartellet og er medlem af Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).
 
Internationalt er dbio medlem af International Federation of Biomedical Laboratory Science (IFBLS), som organiserer bioanalytikere på verdensplan.
 
På europæisk plan er dbio medlem af European Association of Professions in Biomedical Science (EPBS) samt European Federation of Public Service Unions (EPSU).
​​​​​​​
 

 Vidste du, at

 
​Ifølge internationale
undersøgelser bygger
70-80 procent af alle
kliniske diagnoser på
laboratoriemedicinske
analyser. De fleste
fejl og utilsigtede
hændelser sker ved
prøvetagningen.

 

 

LinkedIn Email Twitter