Alle høringssvar

 

Høringssvar 


Høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven 7. okt. 2019.pdf

Høringssvar - Høring over lovforslag om kontrolforanstaltninger mod poliovirus 9-8-2018.pdf

Høringssvar Anbefalinger for screening for Livmoderhalskræft 15-01-2018.pdf

Radiografrådet, Danske Bioanalytikere og Dansk Radiologisk Selskabs høringssvar til lov om strålebeskyttelse 25-10-2017

Høringssvar vedr. udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven (organiseringen i Sundheds- og Ældreministeriet, oprettelse af Nationalt Genom Center m.v.) 6-10-2017.pdf

Høring bekendtgørelse om sikkerhed i forbindelse med bloddonation 1-6-2017.pdf

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om regionsrådenes levering af sygehusydelser m.v. til og samarbejde med offentlige myndigheder og private virksomheder 2-2017.pdf

Høringssvar vedrørende ændringer til bekendtgørelse 764 og 827 om hhv humane væv og celler 20-1-2017

Høringssvar ang kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen - krav og anbefalinger 19-1-2017

Høringssvar - Risikobaserede tilsyn 2016

Høringssvar vedr. offentliggørelse af påbud givet som led i Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med sygehuse, klinikker og andre behandlingssteder - 2016

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik - 2016

Høringssvar vedr. EU-borgeres autorisation januar 2016.pdf

Høringsvar til Sundhedsstyrelsen vedr. diabetes

Udkast til lovforslag om ændring af retsplejeloven (Udtagelse af blodprøve) 2015

Høringssvar vedr. En national dansk indsats omkring præcisionsmedicin og individualiseret behandling - 2014

Sundhedsaftale 2015-2018 - Region Midtjylland - 2014

Sundhedsaftale 2015-2018 - Region Sjælland - 2014

Fremtidens hjemmehjælp 2013 

Høring bekendtgørelse om autorisation sundhedspersoner udenfor EU 2013

Høringssvar vedr. referencearkitektur 2013

Lovforslag om ændring af sundhedsloven og klageadgang 2013 ​​

LinkedIn Email Twitter