Hjælp fra dbio

Du behøver ikke stå alene med din arbejdsskadesag.

Danske Bioanalytikeres sekretariat tilbyder at følge sagsbehandlingen hos forsikringsselskaber og arbejdsskademyndighederne via en fuldmagt fra dig. Med en fuldmagt kan dbio’s Arbejdsskadekonsulent på dine vegne videregive oplysninger, vurdere en afgørelse og klage over en afgørelse.

Selvom dbio har fuldmagt i sagen, har du selv det overordnede ansvar for arbejdsskadesager, f.eks. ansvaret for at reagere på breve i sagen.

Det er dbio's holdning, at alle ikke-forbigående helbredsgener forårsaget af påvirkninger på arbejdspladsen bør anmeldes som arbejdsskader. Herved kan de ansvarlige myndigheder få mulighed for at iværksætte undersøgelser og forebyggende aktiviteter inden for vores fagområde.

LinkedIn Email Twitter